ROZHANOVCE 1. – 7.10. 2012

Pondelok 1.10.

– odporúčaný sviatok

– myrovanie

Presvätá Bohorodička Ochrankyňa. Svätý apoštol Ananiáš, jeden zo sedemdesiatich. Náš prepodobný otec Roman Sladkopevec.

*ZBP Štefan a Regina

17:30

Utorok 2.10. Svätý hieromučeník Cyprián. Svätá mučenica Justína. + Ján Bereš preložená na 13.10.2012

NEBUDE!

Streda 3.10. Svätý hieromučeník Dionýz Areopagita. + Ondrej Petrila

17:30

– spoveď pred sv. liturgiou

Štvrtok 4.10. Svätý hieromučeník Hierotej, aténsky biskup. Náš prepodobný otec František Assiský. + Marta

17:30

– spoveď po sv. liturgii

Piatok 5.10. Svätá mučenica Charitína. + Štefan a Anna

17:30

– 14:30 spoveď chorých

– spoveď v cerkvi od 16:30

Sobota 6.10. Svätý a slávny apoštol Tomáš.

*ZBP Imrich Bačo

8:00

Nedeľa 7.10.

19. NEDEĽA PO PADESIATNICI

Svätí mučeníci Sergej a Bakchus.

*ZBP Oľga Petrušová s rodinou, životné jubileum

11:00

Náš chrám upratovala H p. Viera Mrásková, p. Petrušová, , úprimné Pán Boh zaplať. A budúcu sobotu upratovanie  vychádza na p. Sepešiovú, p. Forgáčovú.

Poďakovanie patrí všetkým ženám, ktoré pomáhali pri upratovaní chrámu po maľovaní, Pán Boh zaplať!

Pozvánka:  Dňa 14. Októbra 201210:30 hod. sa uskutoční posviacka exteriéru pastoračného centra Bl. Metoda Dominika Trčku a farského bytu v Rozhanovciach, ktorú vykoná vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha.

 

ČIŽATICE 1. – 7.10. 2012

Pondelok 1.10.

– odporúčaný sviatok

– myrovanie

Presvätá Bohorodička Ochrankyňa. Svätý apoštol Ananiáš, jeden zo sedemdesiatich. Náš prepodobný otec Roman Sladkopevec.

+ Michal, Mária, Alžbeta,

16:00

Štvrtok 4.10. Svätý hieromučeník Hierotej, aténsky biskup. Náš prepodobný otec František Assiský. + Michal a Valent

16:00

– 14:00 spoveď chorých

– 15:00 spoveď pred sv. liturgiou

Nedeľa 7.10.

19. NEDEĽA PO PADESIATNICI

Svätí mučeníci Sergej a Bakchus.

*ZBP Mária Dulinová

8:00

Tento týždeň  náš chrám upratovali: Rodina Fedorová (Sabolová), Rodina Lechmanová, Pán Boh zaplať! Najbližšie upratovanie pripadá na: Rodinu Kristana Štefana, Rodinu Majorskú.

Pozvánka:  Dňa 14. Októbra 201210:30 hod. sa uskutoční posviacka exteriéru pastoračného centra Bl. Metoda Dominika Trčku a farského bytu v Rozhanovciach, ktorú vykoná vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha.

 

VAJKOVCE 1. – 7.10. 2012

Pondelok 1.10.

– odporúčaný sviatok

Presvätá Bohorodička Ochrankyňa. Svätý apoštol Ananiáš, jeden zo sedemdesiatich. Náš prepodobný otec Roman Sladkopevec.
Streda 3.10. Svätý hieromučeník Dionýz Areopagita. + Michal Polák

18:30

– spoveď po sv. lit

Nedeľa 7.10.

19. NEDEĽA PO PADESIATNICI

Svätí mučeníci Sergej a Bakchus.

Za veriacich farnosti

9:30

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO