ROZHANOVCE 1. – 7.12.2014

Pondelok 1. 12.

Svätý prorok Nahum.

+ Andrej Kalanin

17:30

Utorok 2. 12.

Svätý prorok Habakuk.

*ZBP Milan a Anna

7:30

 ZMENA!!!

Streda 3. 12.

– detská sv. liturgia, nácvik na jasličkovú pobožnosť

Svätý prorok Sofoniáš.

+Anna a Juraj

17:30

Štvrtok 4. 12.

Svätá veľkomučenica Barbora. Náš prepodobný otec Ján Damaský.

*ZBP Lenka Halušková

17:30

Piatok 5. 12.

– voľnica, menlivé časti zo sviatku sv. Mikuláša

Náš prepodobný a bohonositeľský otec Sáva Posvätený.

+ Imrich Závodník

17:30

9:00 – udeľovanie sv. prijímania chorým

Sobota 6. 12.

– odporúčaný sviatok

Náš otec svätý Mikuláš Divotvorca, arcibiskup lykijskej Myry.

NEBUDE!!!

Nedeľa 7. 12.

26. NEDEĽA PO PAŤDESIATNICI.

*ZBP Stanislav

11:00

Náš chrám včera upratovali p. Jurková, p. Pacáková,Pán Boh zaplať. Upratovanie na budúci týždeň vychádza na p. Majerovú a p. Lengyelovú.

 

ČIŽATICE 1. – 7.12.2014

Streda 3. 12.

Svätý prorok Sofoniáš.

+ z rod. Hirkovej: Ján, Agnesa, Mária, Katarína

16:00

14:00 – spoveď chorých

15:00 – spoveď pred sv. liturgiou

Piatok 5. 12.

– voľnica, menlivé časti zo sviatku sv. Mikuláša

Náš prepodobný a bohonositeľský otec Sáva Posvätený.

*za dobrodincov

16:00

Nedeľa 7. 12.

26. NEDEĽA PO PAŤDESIATNICI.

*Za oslobodenie od zlého pre bohuznáme rod.

8:00

 

VAJKOVCE 1. – 7.12.2014

Pondelok 1. 12.

Svätý prorok Nahum.

* za pokoj a oslobodenie od zlého pre bohuznáme rod.

16:30

15:30 – sv. spoveď

Nedeľa 7. 12.

26. NEDEĽA PO PAŤDESIATNICI.

*za oslobodenie od zlého pre bohuznáme

9:30

– v piatok je voľnica, a v sobotu bude sv. Mikuláša

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO