ROZHANOVCE 1. – 7.2.2021

Pondelok 1. 2. Predprazdenstvo Stretnutia nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. Svätý mučeník Tryfón. + Rudolf, Magdaléna, Katarína

7:30

sv. lit.

Utorok 2. 2.

– sviatok

– požehnanie sviec

Stretnutie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. + Michal, Anna, Michal

7:30

sv. lit.

Streda 3. 2. Svätý a spravodlivý Simeon Bohopríjemca a prorokyňa Anna. + Anna Kubánová

17:30

sv. lit.

Štvrtok 4. 2. Náš prepodobný otec Izidor Peluzijský. + František Glankovič, Ján a Mária Lengyeloví

17:30

sv. lit.

Piatok 5. 2.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätá mučenica Agáta. + Žigmund Szatmary

17:30

sv. lit.

Sobota 6. 2. Náš prepodobný otec Bukol, smyrniansky biskup. Svätý hieromučeník Silván, emesský biskup, a spoločníci Prvá zádušná sobota

7:30

sv. lit.

– panychída, hramoty

Nedeľa 7. 2. MASOPOSTNÁ NEDEĽA.

Náš prepodobný otec Partenios, lampsacký biskup.

*za farníkov

*ZBP Hugo Horváth

8:30

sv. lit.

10:00

sv. lit.

  • V utorok bude sviatok „Stretnutia nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista so starcom Simeonom“, na tento sviatok sa posväcujú sviece. Poznačené sviece môžete už od nedele prinášať na stolík pred sákrestiu, aby mohli byť v utorok po sv.lit. posvätené. Následne si po ne prídete.
  • Zádušné sväté liturgie budú v tieto soboty: 6.2., 27.2., 6.3., 13.3., 22.5. V tieto soboty budú slúžené sväté liturgie a panychídy za zosnulých zapísaných . Telefonicky, alebo osobne na farskom úrade, si môžete obnovovať alebo nechať si zapisať hramoty (priezviska rodín a krstné mená jednotlivých zosnulých).
  • OZNAM Z USMERNENÍ BISKUPOV. Nakoľko sú v súčasností sväté liturgie bez účastí veriacich a farností majú znížený, alebo žiadny príjem milodarov na režijné náklady chrámov a farských budov (skrze zvončeky, farské zbierky, myrovania…) prosíme veriacich o priebežnú finančnú podporu formou príspevku (ofery) do pokladničky chrámu, alebo na bankový účet farnosti. Vopred úprimne ďakujeme a vyjadrujeme Pán Boh zaplať! vladyka Cyril Vasiľ SJ, vladyka Milan Chautur CSsR

Gréckokatolícka . kat. farnosti Rozhanovce číslo účtu: SK3002000000003109788755

 

ČIŽATICE 1. – 7.2.2021

Utorok 2. 2.

– sviatok

– požehnanie sviec

Stretnutie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. + Alžbeta Hufnagelová

(o. Peter)

17:00

sv. lit.

Štvrtok 4. 2. Náš prepodobný otec Izidor Peluzijský. +Juraj a Margita Tkáčoví

(o. Marek)

18:00

sv. lit.

Sobota 6. 2. Náš prepodobný otec Bukol, smyrniansky biskup. Svätý hieromučeník Silván, emesský biskup, a spoločníci Prvá zádušná sobota

(o. Peter)

9:00

sv. lit.

– panychída, hramoty

Nedeľa 7. 2. MASOPOSTNÁ NEDEĽA.

Náš prepodobný otec Partenios, lampsacký biskup.

*ZBP a oslobodenie od zlého pre Luciu

(o. Marek)

8:30

sv. lit.

  • V utorok bude sviatok „Stretnutia nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista so starcom Simeonom“, na tento sviatok sa posväcujú sviece. Poznačené sviece môžete už od nedele prinášať pred sákrestiu, aby mohli byť v utorok po sv. lit. posvätené. Následne si po ne prídete.
  • Zádušné sväté liturgie budú v tieto soboty: 6.2., 27.2., 6.3., 13.3., 22.5. V tieto soboty budú slúžené sväté liturgie a panychídy za zosnulých zapísaných . Telefonicky, alebo osobne na farskom úrade, si môžete obnovovať alebo nechať si zapisať hramoty (priezviska rodín a krstné mená jednotlivých zosnulých).
  • OZNAM Z USMERNENÍ BISKUPOV. Nakoľko sú v súčasností sväté liturgie bez účastí veriacich a farností majú znížený, alebo žiadny príjem milodarov na režijné náklady chrámov a farských budov (skrze zvončeky, farské zbierky, myrovania…) prosíme veriacich o priebežnú finančnú podporu formou príspevku (ofery) do pokladničky chrámu, alebo na bankový účet farnosti. Vopred úprimne ďakujeme a vyjadrujeme Pán Boh zaplať! vladyka Cyril Vasiľ SJ, vladyka Milan Chautur CSsR

č. ú. Filiálnej obce Čižatice: SK2011110000006618460006

 

VAJKOVCE 1. – 7.2.2021

Nedeľa 7. 2. MASOPOSTNÁ NEDEĽA.

Náš prepodobný otec Partenios, lampsacký biskup.

NEBUDE!!!

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO