ROZHANOVCE 1. – 7.9.2014

Pondelok 1. 9.

– štátny sviatok

Začiatok indiktu, to jest nového roka. Pamiatka nášho prep. otca Simeona Stĺpnika a jeho matky.

+ Alžbeta a Ondrej Basaloví

18:00

– spoveď pred a po sv. liturgii

Utorok 2. 9.

Sv. muč. Mamant. Náš prep. otec Ján Pôstnik, konštantínopolský patriarcha.

+ Andrej Kalanin

18:00

Streda 3. 9.

Svätý hieromuč. Antim, nikomédijský biskup. Náš prep. otec Teoktist.

+ Imrich Závodník

7:30

– spoveď pred a po sv. liturgii

Štvrtok 4. 9.

Svätý hieromuč. Babylas, biskup veľkej Antiochie. Sv. pr. Mojžiš, ktorý videl Boha.

+ Michal Alžbeta, František

18:00

Piatok 5. 9.

– prvý piatok

Svätý prorok Zachariáš, otec úctyhodného Jána Predchodcu.

+ Anna Macíková

18:00

– spoveď pred a po sv. liturgii

9:00 – spoveď chorých

Sobota 6. 9.

Spomienka na zázrak, ktorý vykonal veľvojvodca Michal v Kolosách.

ZBP bohuznáej rodiny

7:30

Nedeľa 7. 9.

– mesačná zbierka

NEDEĽA 13. TÝŽDŇA PO ZSD.

*ZBP Ján Lengyel, 55r.

11:00

 

ČIŽATICE 1. – 7.9.2014

Štvrtok 4. 9.

Svätý hieromuč. Babylas, biskup veľkej Antiochie. Sv. pr. Mojžiš, ktorý videl Boha.

+ za duše v očistci

16:30

14:30 – spoveď chorých

15:30 – spoveď pred sv. liturgiou

Nedeľa 7. 9.

– mesačná zbierka

NEDEĽA 13. TÝŽDŇA PO ZSD.

*za zdravie Márie

9:30

ZMENA!!!

 

VAJKOVCE 1. – 7.9.2014

Piatok 5. 9.

– prvý piatok

Svätý prorok Zachariáš, otec úctyhodného Jána Predchodcu.

za dobrodincov

16:30

15:30 – sv. spoveď

Nedeľa 7. 9.

NEDEĽA 13. TÝŽDŇA PO ZSD.

*ZBP rod. Hricovej, Balintovej, Mihokovej

8:00

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO