ROZHANOVCE 10.- 16.1.2022

Pondelok 10. 1. Náš otec svätý Gregor, nysský biskup. + Karol Bradáč

17:30

sv. lit.

Utorok 11. 1. Náš prepodobný otec Teodóz, vodca mníchov spoločného života. *Za zdravie: Anna

7:30

sv. lit.

Streda 12. 1. Svätá mučenica Tatiana. + Margita a Imrich Balážoví

17:30

sv. lit.

Štvrtok 13. 1. Svätí mučeníci Hermyl a Stratonik. *ZBP Katarína s rod.

7:30

sv. lit.

Piatok 14. 12.

– zdržanlivosť od mäsa

Zakončenie Bohozjavenia.

Naši prep. otcovia, ktorí boli zavraždení na vrchu Sinaj a na púšti Raita.

+ z rod. Cibuľovej
NEBUDE!!!
Sobota 15. 1. Naši prepodobní otcovia Pavol Tébsky a Ján Chatrčník. + Ladislav a Monika Tóthoví

7:30

sv. lit.

 

10:00

krst: Juraj Sekerák

Nedeľa 16.1.

– mesačná zbierka

34. NEDEĽA PO PÄDESIATNICI.

Poklona úctyhodným reťaziam svätého a znamenitého apoštola Petra.

*za veriacich farnosti

10:00

sv. lit.

 

ČIŽATICE 10.- 16.1.2022

Utorok 11. 1. Náš prepodobný otec Teodóz, vodca mníchov spoločného života. + Magda Koščová

(o. Peter)

16:00

sv. lit.

Štvrtok 13. 1. Svätí mučeníci Hermyl a Stratonik. + z rod. Tkáčovej, Kurayovej, Treovej, Lechmanovej

(o. Marek)

17:00

sv. lit.

Piatok 14. 12.

– zdržanlivosť od mäsa

Zakončenie Bohozjavenia.

Naši prep. otcovia, ktorí boli zavraždení na vrchu Sinaj a na púšti Raita.

Nedeľa 16.1.

– mesačná zbierka

34. NEDEĽA PO PÄDESIATNICI.

Poklona úctyhodným reťaziam svätého a znamenitého apoštola Petra.

*ZBP Patrícia s rod.

(o. Marek)

8:30

sv. lit.

 

VAJKOVCE 10.- 16.1.2022

Piatok 14. 12.

– zdržanlivosť od mäsa

Zakončenie Bohozjavenia.

Naši prep. otcovia, ktorí boli zavraždení na vrchu Sinaj a na púšti Raita.

Nedeľa 16.1.

– mesačná zbierka

34. NEDEĽA PO PÄDESIATNICI.

Poklona úctyhodným reťaziam svätého a znamenitého apoštola Petra.

+Andrej Margita Jenigoví

(o. Peter)

8:30

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO