ROZHANOVCE 10. – 16.6.2013

Pondelok 10. 6.

Svätý hieromučeník Timotej, pruský biskup. *ZBP Anna

18:30 

Utorok 11. 6.

– Detská sv. liturgia

Svätí apoštoli Bartolomej a Barnabáš.

+ Andrej Kalanin

18:00

Streda 12. 6. Náš prepodobný otec Onufrios Veľký. Náš prepodobný otec Peter Atoský. *ZBP Lenka Halušková

18:30

Štvrtok 13. 6. Svätá mučenica Akvilína. Svätý Trifylios, biskup cyperskej Leukosie.

NEBUDE!!!

Intencia za: ZBP Iveta, sa prekladá na nedeľu 23.júna

Piatok 14. 6.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätý prorok Elizeus. Náš otec svätý Metod, konštantínopolský patriarcha.

NEBUDE!!!

Sobota 15. 6. Svätý prorok Amos. Prepodobný Hieronym, stridonský presbyter.

PÚŤ NA LITMANOVÚ

13:00 sv. liturgia na hore Zvir – *ZBP Ondrej

Nedeľa 16. 6.

4. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SV. DUCHA

Náš otec svätý Tychón Divotvorca, amatuntský biskup.

*ZBP Ján a Irena Cienky, výročie manželstva

11:00

 

ČIŽATICE 10. – 16.6.2013

Pondelok 10. 6. Svätý hieromučeník Timotej, pruský biskup.

+ Ladislav, Margita, Juraj Sekeľoví

17:00

Utorok 11. 6. Svätí apoštoli Bartolomej a Barnabáš.

+ Alžbeta

17:00

Nedeľa 16. 6.

4. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SV. DUCHA

Náš otec svätý Tychón Divotvorca, amatuntský biskup.

*ZBP Viktória, Petra a Viktor

8:00

 

VAJKOVCE 10. – 16.6.2013

Streda 12. 6. Náš prepodobný otec Onufrios Veľký. Náš prepodobný otec Peter Atoský. +Ondrej, Ondrej, Helana, Agnesa, František

17:00

Nedeľa 16. 6.

4. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SV. DUCHA

Náš otec svätý Tychón Divotvorca, amatuntský biskup.

Za veriacich farnosti

9:30

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO