ROZHANOVCE 10. – 16.9.2018

Pondelok 10. 9. Sväté mučenice Ménodora, Métrodora a Nymfodora. + Vincent Gazdačko

16:30

sv. lit. ZMENA!!!

Utorok 11. 9. Naša prepodobná matka Teodora Alexandrijská. + Marta Lukáčová

17:30

sv. lit.

Streda 12. 9. Svätý hieromučeník Autonomos. V tento deň sa zakončuje sviatok Narodenia presvätej Bohorodičky. + Andrej Kalanin
NEBUDE!!!
Štvrtok 13. 9. Pamiatka založenia chrámu svätého vzkriesenia Krista a nášho Boha. Sobota pred Povýšením. Predprazdenstvo Povýšenia úct. + Irena a Ján Cienki

17:30

sv. lit.

Piatok 14. 9.

– odporúčaný sviatok

– zdržanlivosť od mäsa

– myrovanie

Povýšenie úctyhodného a životodarného Kríža nad celým svetom. + Ján a Alžbeta

17:00

sv. lit. ZMENA!!!

Sobota 15. 9.

– odpustová slávnosť v rím. kat. kostole

Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka.

Svätý veľkomučeník Nikita.

– deň pracovného pokoja

*ZBP Anna Balintová

Sv. lit. NEBUDE!!!

sv. omša

o 10:30

Nedeľa 16. 9. NEDEĽA 17. TÝŽDŇA PO ZSD.

Svätá všechválna veľkomučenica Eufémia.

*ZBP Tatiana a Dávid Popovičoví

(o. Peter Pacák)

9:30

sv. lit.

Sv. liturgia v sobotu nebude, nakoľko sme všetci pozvaní na odpustovú slávnosť do rímsko-katolíckeho kostola, ktorý je zasvätený Panne Márií Sedembostnej. Sv. omša začína o 10:30 hod.

 

ČIŽATICE 10. – 16.9.2018

Piatok 14. 9.

– odporúčaný sviatok

– zdržanlivosť od mäsa

Povýšenie úctyhodného a životodarného Kríža nad celým svetom. Hlavný slúžiteľ páter Martin Madassery SVD

+Alžbeta Žulová

(o. Peter Pacák)

18:30

sv. omša

Nedeľa 9. 9.

– odpustová slávnosť v rím. kat. kostole ku sviatku Povýšenia Sv. Kríža

NEDEĽA 17. TÝŽDŇA PO ZSD.

Svätá všechválna veľkomučenica Eufémia.

*ZBP Anna Lechmanová s rod.

(o. Peter Pacák)

Sv. lit. NEBUDE!!!

sv. omša

o 11:00

 

 

 

VAJKOVCE 10. – 16.9.2018

Piatok 14. 9.

– odporúčaný sviatok

– zdržanlivosť od mäsa

– myrovanie

Povýšenie úctyhodného a životodarného Kríža nad celým svetom. *vlastný úmysel kňaza

(o. Peter Pacák)

15:50

sv. lit.

Sobota 15. 9.

s platnosťou na Nedeľu

– odporúčaný sviatok

Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka.

NEDEĽA 17. TÝŽDŇA PO ZSD.

Svätá všechválna veľkomučenica Eufémia.

*za veriacich farnosti

 (o. Peter Pacák)

18:00

sv. lit.

 

17:30

svätá spoveď

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO