ROZHANOVCE 11. – 17.11.2019

Pondelok 11. 11. Svätí muč. Ménas, Viktor a Vincent. Náš prep. otec a vyznávač Teodor Studitský *ZBP Slavomír s rod.

15:00

sv. lit.

ZMENA!!!

Utorok 12. 11.

– odporúčaný sviatok

Svätý hieromučeník Jozafát, polocký arcibiskup. Náš otec svätý Ján Milosrdný, alexandrijský patriarcha. Náš prep. otec Níl. + Ján a Mária Lengyeloví

7:30

sv. lit.

Streda 13. 11.

– odporúčaný sviatok

Náš otec svätý Ján Zlatoústy, konštantínopolský arcibiskup. + Karol a Angelika

7:30

sv. lit.

Štvrtok 14. 11. Svätý a znamenitý apoštol Filip. + Cecília Presbruchá

17:30

sv. lit.

Piatok 15. 11.

– zdržanlivosť od mäsa

– DETSKÁ SV.LIT.

ZAČIATOK FILIPOVKY.

Svätí mučeníci a vyznávači Gurias, Samónas a Habib.

+ Štefan Mika, panychída

17:00

sv. lit.

Sobota 16.  11. Svätý apoštol a evanjelista Matúš. + z rod. Forgáčovej a Tchúrovej

7:30

sv. lit.

Nedeľa 17. 11.

– mesačná zbierka

NEDEĽA 23. TÝŽDŇA PO ZSD.

Náš otec svätý Gregor Divotvorca, neocézarejský biskup.

*ZBP Katarína a Radko

10:00

sv. lit.

 

ČIŽATICE 11. – 17.11.2019

Streda 13. 11.

– odporúčaný sviatok

Náš otec svätý Ján Zlatoústy, konštantínopolský arcibiskup. + Milan Kristan

(o. Peter Pacák)

17:00

sv. lit.

Piatok 15. 11.

– zdržanlivosť od mäsa

ZAČIATOK FILIPOVKY.

Svätí mučeníci a vyznávači Gurias, Samónas a Habib.

*ZBP rod. Šulíková

(o. Marek Jeník)

17:00

sv. lit.

Nedeľa 17. 11.

– mesačná zbierka

NEDEĽA 23. TÝŽDŇA PO ZSD.

Náš otec svätý Gregor Divotvorca, neocézarejský biskup.

*ZBP František Kristan

(o. Marek Jeník)

8:30

sv. lit.

 

VAJKOVCE 11. – 17.11.2019

Nedeľa 17. 11.

– mesačná zbierka

NEDEĽA 23. TÝŽDŇA PO ZSD.

Náš otec svätý Gregor Divotvorca, neocézarejský biskup.

*za veriacich farnosti

(o. Peter Pacák)

8:30

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO