ROZHANOVCE 11. – 17.3.2013

Pondelok 11. 3. Náš otec svätý Sofronios, jeruzalemský patriarcha.

+ Margita a Štefan Forgáčoví

17:30

Utorok 12. 3.

– DETSKÁ SV. LITURGIA

Náš prep. otec a vyz. Teofan Sigrianský. Náš otec sv. Gregor Dialogos, rímsky pápež.

+ Mária a Peter

17:30

Streda 13. 3.

– zdržanlivosť od mäsa

Prenesenie pozost. nášho otca sv. Nikefora, konštantínopolského patriarchu.

+ Andrej Kalanin

17:30

– liturgia vopred posvätených darov

Štvrtok 14. 3. Náš prepodobný otec Benedikt.

+ Lenka Halušková

17:30

– liturgia vopred posvätených darov

Piatok 15. 3.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätý muč. Agapios a s ním ďalší šiesti mučeníci.

+ Anna Miková, výročná

17:30

– liturgia vopred posvätených darov

Akatistová sobota 16. 3. Svätí mučeníci Sabinus a Papas.

+ Pavol

7:30

– akatist k Bohorodičke

Nedeľa 17. 3.

– zbierka na fond bohoslovcov

– kurátorské voľby

NEDEĽA 5. TÝŽDŇA VEĽKÉHO PÔSTU

Náš prepodobný otec Alexej, Boží človek.

*ZBP Viera s rodinou

11:00

– Sv. lit. Bazila veľkého

16:00

– Večiereň

Zdržanlivosť od mäsitých pokrmov vo veľkom pôste stredy a piatky!

 

ČIŽATICE 11. – 17.3.2013

Pondelok 11. 3. Náš otec svätý Sofronios, jeruzalemský patriarcha.

+ Margita, Imrich, Imrich, Imrich

16:00

Štvrtok 14. 3. Náš prepodobný otec Benedikt.

+ Ján a Helena Lechmanoví

16:00

Nedeľa 17. 3.

– zbierka na fond bohoslovcov

– kurátorské voľby

NEDEĽA 5. TÝŽDŇA VEĽKÉHO PÔSTU

Náš prepodobný otec Alexej, Boží človek.

*ZBP rod. Kristanová

8:00

– Sv. lit. Bazila veľkého

Zdržanlivosť od mäsitých pokrmov vo veľkom pôste v stredy a piatky!

VAJKOVCE 11. – 17.3.2013

Streda 13. 3.

– zdržanlivosť od mäsa

Prenesenie pozost. nášho otca sv. Nikefora, konštantínopolského patriarchu.

+ Andrej, Alžbeta, Peter, Anežka, Andrej, Barbora

16:00

Nedeľa 17. 3.

NEDEĽA 5. TÝŽDŇA VEĽKÉHO PÔSTU

Náš prepodobný otec Alexej, Boží človek.

Za veriacich farnosti

9:30

Zdržanlivosť od mäsitých pokrmov vo veľkom pôste v stredy a piatky!

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO