ROZHANOVCE 12.-18.6.2023

Pondelok 12. 6.

Náš prepodobný otec Onufrios Veľký. Náš prepodobný otec Peter Atoský.

+ Oľga, Katarína, Magda, Imrich, František, Ján

+ Mária Ordošová, 25.výročie, panych

7:30

sv. lit.

Utorok 13. 6.

Svätá mučenica Akvilína. Svätý Trifylios, biskup cyperskej Leukosie.

*ZBP Ľubomír a Mária s rod.

17:30

sv. lit.

Streda 14. 6.

Svätý prorok Elizeus. Náš otec svätý Metod, konštantínopolský patriarcha.

+ Ladislav, Magdaléna, Dušan z rod. Vargočkovej

7:30

sv. lit.

Štvrtok 15. 6.

Svätý prorok Amos. Prepodobný Hieronym, stridonský presbyter.

+ Vincent Gazdačko

7:30

sv. lit.

Piatok 16. 6.

– voľnica

– odporúčaný sviatok

Najsladšieho Pána, Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista, Milujúceho ľudí

+ Bohumil

17:00

sv. lit.

Sobota 17. 6.

Sv. muč. Manuel, Sabel a Izmael. Náš prep. otec Hypatios, igumen Rufínovho kláštora.

+ Rudolf, Mária, Valika, Margita Tóthoví

7:30

sv. lit.

 

8:30

krst Vanesa Pečová

Nedeľa 18. 6.

– mesačná zbierka

3. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SVÄTÉHO DUCHA

*ZBP rod. Jakubovová

10:30

sv. lit.

ZMENA!!!

 

ČIŽATICE 12.-18.6.2023

Utorok 13. 6.

Svätá mučenica Akvilína. Svätý Trifylios, biskup cyperskej Leukosie.

+ Helena Lechmanová

(o. Marek)

17:00

sv. lit.

Piatok 16. 6.

– voľnica, odporúčaný sviatok

Najsladšieho Pána, Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista, Milujúceho ľudí

+ Mária, Mária, Pavol

(o. Peter)

18:30

sv. lit.

Sobota 17. 6.

Sv. muč. Manuel, Sabel a Izmael. Náš prep. otec Hypatios, igumen Rufínovho kláštora.

+ Mária

(o. Peter)

10:00

panychída

Nedeľa 18. 6.

– mesačná zbierka

3. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SVÄTÉHO DUCHA

*ZBP Rastislav s rod.

(o. Peter)

8:30

sv. lit.

s krstom Timon Dulina

 

VAJKOVCE 12.-18.6.2023

Sobota 17. 6.

s platnosťou na Nedeľu

3. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SVÄTÉHO DUCHA

+ Juraj

(o. Peter)

18:00

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO