ROZHANOVCE 13.-19.11.2023

Pondelok 13. 11.

– odporúčaný sviatok

Náš otec svätý Ján Zlatoústy, konštantínopolský arcibiskup. + z rod. Tchúrovej, Forgáčovej,  + Michal

17:30

sv. lit.

Utorok 14. 11. Svätý a znamenitý apoštol Filip. *ZBP Michaela

7:30

sv. lit.

Streda 15. 11. ZAČIATOK FILIPOVKY.

Svätí mučeníci a vyznávači Gurias, Samónas a Habib.

+ Mária Štefan Finkoví

+ Ján Prada

17:30

sv. lit.

Štvrtok 16. 11. Svätý apoštol a evanjelista Matúš. + Helena, Anna, Imrich, Ondrej, Barbora z rod. Lechmanovej

7:30

sv. lit.

Piatok 17. 11.

– VOĽNICA

Deň boja za slobodu a demokraciu.

Náš otec svätý Gregor Divotvorca, neocézarejský biskup.

+ Ladislav a Monika Lengyeloví

17:30

sv. lit.

Sobota 18. 11. Svätí mučeníci Platón a Roman. + Ladislav Majer

7:30

sv. lit.

Nedeľa 19. 11. 25. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SVÄTÉHO DUCHA.

Svätý prorok Abdiáš. Svätý mučeník Barlaam.

*ZBP Magda Katónová, živ. jub

10:00

sv. lit.

 

ČIŽATICE 13.-19.11.2023

Streda 15. 11. ZAČIATOK FILIPOVKY.

Svätí mučeníci a vyznávači Gurias, Samónas a Habib.

+ Milan Dulina

(o. Peter)

16:00

sv. lit.

Piatok 17. 11.

– VOĽNICA

Deň boja za slobodu a demokraciu.

Náš otec svätý Gregor Divotvorca, neocézarejský biskup.

Nedeľa 19. 11. 25. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SVÄTÉHO DUCHA.

Svätý prorok Abdiáš. Svätý mučeník Barlaam.

*ZBP František s rod.

(o. Peter)

8:30

sv. lit.

 

VAJKOVCE 13.-19.11.2023

Streda 15. 11. ZAČIATOK FILIPOVKY.

Svätí mučeníci a vyznávači Gurias, Samónas a Habib.

Nedeľa 19. 11. 25. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SVÄTÉHO DUCHA.

Svätý prorok Abdiáš. Svätý mučeník Barlaam.

Za veriacich farnosti

(o. Marek)

10:30

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO