ROZHANOVCE 13. – 19.12.2021

Pondelok 13. 12. Svätí mučeníci Eustratios, Auxencius, Eugen, Mardarios a Orest. + Tkáčová Zuzana

18:00

sv. lit.

– putujeme do Betlehema

Utorok 14. 12. Svätí mučeníci Tyrsos, Leukios, Filemon, Apollónios a Kallinik. + Margita Balážová, 10 výr., panychída

vypomienka:

+ Dávid Jurko, nedožitých 20 r.

17:30

sv. lit.

– putujeme do Betlehema

Streda 15. 12. Svätý hieromučeník Eleuterios. Náš prepodobný otec Pavol z Latry. Náš otec svätý Štefan Vyznávač, sugdejský arcibiskup. + Ladilav Katóna
NEBUDE!!!
Štvrtok 16. 12. Svätý prorok Aggeus. + Ján Sabolčák

17:30

sv. lit.

– putujeme do Betlehema

Piatok 17. 12.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätý prorok Daniel. Traja svätí mládenci Ananiáš, Azariáš a Mízael. + Kederová Margita

17:30

sv. lit.

– moleben k Božskému srdcu Ježišovmu

Sobota 18. 12.

s platnosťou na nedeľu

Svätý mučeník Sebastián a jeho spoločníci. + Regina Marcinová

17:30

sv. lit.

Nedeľa 19. 12.

– mesačná zbierka

NEDEĽA PRED KRISTOVÝM NARODENÍM –  SVÄTÝCH OTCOV.

Svätý mučeník Bonifác.

+ kňaz Peter

10:00

sv. lit.

 

ČIŽATICE 13. – 19.12.2021

Pondelok 13. 12. Svätí mučeníci Eustratios, Auxencius, Eugen, Mardarios a Orest. + Imrich Lechman

(o. Peter)

16:30

sv. lit.

– akatist k Bohorodičke

Štvrtok 16. 12. Svätý prorok Aggeus. + z rod. Tkáčovej, Kurayovej, Tresovej, Lechmanovej

(o. Marek)

17:00

sv. lit.

Piatok 10. 12. – zdržanlivosť od mäsa
Nedeľa 19. 12.

– mesačná zbierka

NEDEĽA PRED KRISTOVÝM NARODENÍM –  SVÄTÝCH OTCOV.

Svätý mučeník Bonifác.

+ Róbert Gostič

(o. Peter)

8:30

sv. lit.

 

VAJKOVCE 13. – 19.12.2021

Nedeľa 19. 12.

– mesačná zbierka

NEDEĽA PRED KRISTOVÝM NARODENÍM –  SVÄTÝCH OTCOV.

Svätý mučeník Bonifác. 

*za veriacich farnosti

(o. Marek)

10:30

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO