ROZHANOVCE 13. – 19.4.2015

Pondelok 13. 4

 

Svätý hieromučeník Artemón a spoločníci. + Ladislav Balas 7:30 sv. lit.
Utorok 14. 4.

 

Náš otec svätý Martin Vyznávač, rímsky pápež. + Ján Bereš 17:30 sv. lit.

 

Streda 15. 4.

 

Svätí apoštoli Aristarch, Pudent a Trofim. NEBUDE NEBUDE

 

Štvrtok 16. 4.

 

Sväté mučenice a panny Agapa, Irena a Chionia. NEBUDE NEBUDE
Piatok 17. 4.

– zdržanlivosť od mäsa

– detská sv. liturgia

Naši prep. o. Simeon z Perzie a Akakios, meliténsky biskup. + Radovan Rusnák 17:30 sv. lit.

– nácvik zboru na nedeľu

Sobota 18. 4.

– prvá svätá spoveď

Náš prep. otec Ján, učeník svätého Gregora Dekapolitu. + z rod. Bekanyiovej 8:00 sv. lit.

nácvik + generálka

Nedeľa 19. 4.

– prvé sväté prijímanie

TRETIA NEDEĽA PO PASCHE – O MYRONOSIČKÁCH *ZBP Štefan, Regina, Pavol, Ľudmila 11:00 sv. lit.

 

 

ČIŽATICE 13. – 19.4.2015

Piatok 17. 4.

– zdržanlivosť od mäsa

Naši prep. o. Simeon z Perzie a Akakios, meliténsky biskup. *ZBP a oslobodenie od zlého hohuznáme rodiny 16:00 sv. lit.
Nedeľa 19. 4.

 

TRETIA NEDEĽA PO PASCHE – O MYRONOSIČKÁCH * ZBP Jolana Tkáčová 8:00 sv. lit.

 

VAJKOVCE 13. – 19.4.2015

Nedeľa 19. 4.

 

TRETIA NEDEĽA PO PASCHE – O MYRONOSIČKÁCH za veriacich farnosti 9:30 sv. lit.

 

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO