ROZHANOVCE 13. – 19.6.2016

Pondelok 13. 6. Svätá mučenica Akvilína. Svätý Trifylios, biskup cyperskej Leukosie. + Irena Cienka

17:30 sv. lit.

Utorok 14. 6. Svätý prorok Elizeus. Náš otec svätý Metod, konštantínopolský patriarcha. + Jozef, Alžbeta Mikuloví, + František Pulic

17:30 sv. lit.

Streda 15. 6.

– detská sv. liturgia

Svätý prorok Amos. Prepodobný Hieronym, stridonský presbyter. + Andrej Kalanin

17:30 sv. lit.

Štvrtok 16. 6. Náš otec svätý Tychón Divotvorca, amatuntský biskup. + Andrej Pacák

7:30 sv. lit.

ZMENA!!!

Piatok 17. 6.

– zdržanlivosť od mäsa

Sv. muč. Manuel, Sabel a Izmael. Náš prep. otec Hypatios, igumen Rufínovho kláštora. *ZBP a vedenie Sv. Duchom pre: Stanislav, Lenka, Martin

17:30 sv. lit.

Sobota 18. 6. Svätý mučeník Leontios. + Štefánia Franková

17:30 sv. lit.

Nedeľa 19. 6.

– FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI

NEDEĽA 5. TÝŽDŇA  PO PÄDESIATNICI.

Svätý apoštol Júda, podľa tela Pánov brat.

*ZB a zdravie Imrich a Anna Nagyoví

9:30 sv. lit.

ZMENA!!!

 

ČIŽATICE 13. – 19.6.2016

Utorok 14. 6. Svätý prorok Elizeus. Náš otec svätý Metod, konštantínopolský patriarcha. + Andrej a Mária Hruškoví

16:00 sv. lit.

Piatok 17. 6.

– zdržanlivosť od mäsa

Sv. muč. Manuel, Sabel a Izmael. Náš prep. otec Hypatios, igumen Rufínovho kláštora. + Štefan Kristan

(o. Marek Jeník)

18:00 sv. lit.

Nedeľa 19. 6.

– FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI

NEDEĽA 5. TÝŽDŇA  PO PÄDESIATNICI.

Svätý apoštol Júda, podľa tela Pánov brat.

*ZBP Rafael Sabol

(o. Marek Jeník)

9:00 sv. lit.

 

VAJKOVCE 13. – 19.6.2016

Pondelok 13. 6. Svätá mučenica Akvilína. Svätý Trifylios, biskup cyperskej Leukosie. + Slavomír Štofčo

16:00 sv. lit.

Nedeľa 19. 6.

– FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI

NEDEĽA 5. TÝŽDŇA  PO PÄDESIATNICI.

Svätý apoštol Júda, podľa tela Pánov brat.

*za veriacich farnosti

(o. Peter Pacák)

8:00 sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO