ROZHANOVCE 13. – 19.8. 2012

Pondelok 13.8. Náš prep. otec Maxim Vyznávač.

V tento deň sa zakončuje sviatok Premenenia.

+ Anna Miková

18:30

Utorok 14.8. Predprazdenstvo Zosnutia presvätej Bohorodičky. Svätý prorok Micheáš. Prenesenie úct. pozostatkov nášho prep. otca Teodóza, pečerského igumena. + Helena Lechmanová

18:30

Streda 15.8.

-prikázaný sviatok

-myrovanie

Zosnutie našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny. *za zdravie malého Peťka

18:30

Štvrtok 16.8. Prenesenie Rukou neutvoreného obrazu nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista, to jest svätého plátna, z Edessy do Konštantínopola. Svätý muč. Diomédes. + Ďaňko Štefan, 10 výročie, panychýda

18:30

Piatok 17.8. Svätý mučeník Myrón. *ZBP rod. Líškovej

7:30 ZMENA!!!

Sobota 18.8. Svätí mučeníci Flórus a Laurus.

*ZBP Štefan a Monika

7:30

Nedeľa 19.8.

-Zbierka na podporný fond Košickej eparchie

12. NEDEĽA PO PADESIATNICI

Svätý mučeník Andrej Stratopedarcha a spoločníci.

*ZBP rodiny Ľuba Gazdačku

9:30 ZMENA!!!

  •  Náš chrám upratovali p. Husnajová, p. Šonková, úprimné Pán Boh zaplať. Budúcu sobotu upratovanie  vychádza na p. Katonovú, p. Danielu Mrázkovú.
  • Na chrám darovali: bohuznáma 10 eur,  bohuznáma 50 eur, bohuznáma 60 eur, a bohuznáma rodina 40 eur.
  • Mesačná zbierka na farnosť bude o dva týždne, t.j. 26. augusta 2012.
  • Našu odpustovú slávnosť chrámového sviatku bl. Metoda Dominika Trčku budeme mať 2.septembra o 10:00 hod. Pri tejto príležitosti budú do nášho chrámu inštalované sv. relikvie bl. mučeníka Metoda.
  • Duchovná obnova pred odpustovou slávnosťou bude v dňoch od 29.8 – 1.9.2012, a bude ju viesť o. redemptorista o. Štefan Ištvaník. Už teraz všetkých pozývam k aktívnej účasti tak na obnove ako aj na samotnej odpustovej slávnosti.

 

ČIŽATICE 13. – 19.8. 2012

Pondelok 13.8. Náš prep. otec Maxim Vyznávač.

V tento deň sa zakončuje sviatok Premenenia.

+ František Hruška

17:00

Streda 15.8.

-prikázaný sviatok

-myrovanie

Zosnutie našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny. + Mária, Pavol, Mária z rod. Semanovej

17:00

Nedeľa 19.8.

-ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ

-MYROVANIE

12. NEDEĽA PO PADESIATNICI

Svätý mučeník Andrej Stratopedarcha a spoločníci.

*za farnosť

11:00 ZMENA!!!

  • Tento týždeň  generálne upratovanie v našom chráme pred odpustom mali: Rodina Fedorová (Sabolová), Rodina Lechmanová, Rodina Kristana Štefana, Rodina Majorská, Pán Boh zaplať! Najbližšie upratovanie pripadá na Rodinu Jána Lechmana, Rodinu Márie Chovanovej.
  • Odpustovú slávnosť nášho chrámového sviatku „Zosnutia Presvätej Bohorodičky“ budeme mať túto nedeľu, t.j. 19.augusta o 11:00 hod. Odpustový kazateľ bude o. Peter Orenič, riaditeľ cirkevných škôl pre Košickú eparchiu. Pozývam všetkých!!!
  • Zbierky na náš chrám budeme mať mesačne, aby sme pošporili na opravu strechy.
  • Zbierka na podporný fond Košickej eparchie bude o dva týždne t.j. 26.augusta 2012.

VAJKOVCE 13. – 19.8. 2012

Streda 15.8.

-prikázaný sviatok

-myrovanie

Zosnutie našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny. + za bohu známych zosnulých

15:45

Nedeľa 19.8.

12. NEDEĽA PO PADESIATNICI

Svätý mučeník Andrej Stratopedarcha a spoločníci.

Úmysel kňaza

8:00 ZMENA!!!

 

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO