ROZHANOVCE 14. – 20.6.2021

Pondelok 14. 6. Svätý prorok Elizeus. Náš otec svätý Metod, konštantínopolský patriarcha. + Štefania Franková

17:00

sv. lit.

Utorok 15. 6. Svätý prorok Amos. Prepodobný Hieronym, stridonský presbyter. + Margita Balažová

7:30

sv. lit.

Streda 16. 6. Náš otec svätý Tychón Divotvorca, amatuntský biskup. + Monika a Ladislav Lengyeloví

7:30

sv. lit.

Štvrtok 17. 6. Sv. muč. Manuel, Sabel a Izmael. Náš prep. otec Hypatios, igumen Rufínovho kláštora. *Poďakovanie za uzdravenie Marek, Renáta, Klára, Gabriel

17:30

sv. lit.

Piatok 18. 6.

– zdržanlivosť od mäsa

– DETSKÁ SV. LITURGIA

– Stretnutie s deťmi

Svätý mučeník Leontios. *ZBP a pokoj pre rodinu Marty a Pavla Bobaľovích

17:30

sv. lit.

 

18:30

spoveď detí a rodičov

Sobota 19. 6. Svätý apoštol Júda, podľa tela Pánov brat. *ZBP Lenka Šoltýsová s rod.

7:30

sv. lit.

 

8:30

generálka

Nedeľa 20. 6.

– zbierka na podporu Kempu eparchie

4. NEDEĽA PO PÄDESIATNICI.

Svätý hieromučeník Metod, patarský biskup.

 

*ZBP rod. Baníková

 

 

*ZBP Emka, Nelka, Riško, Rafko, Riško

8:30

sv. lit.

 

10:00

sv. lit.

 

ČIŽATICE 14. – 20.6.2021

Pondelok 14. 6. Svätý prorok Elizeus. Náš otec svätý Metod, konštantínopolský patriarcha. + Imrich Lechman

(o. Peter)

18:30

sv. lit.

Piatok 18. 6.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätý mučeník Leontios. *na úmysel kňaza

(o. Marek)

18:00

sv. lit.

Nedeľa 20. 6.

– zbierka na podporu Kempu eparchie

4. NEDEĽA PO PÄDESIATNICI.

Svätý hieromučeník Metod, patarský biskup.

*ZBP rod. Posová, Michalkova, Majorska

(o. Marek)

8:30

sv. lit.

 

VAJKOVCE 14. – 20.6.2021

Sobota 19.6.

s platnosťou na nedeľu

4. NEDEĽA PO PÄDESIATNICI.

Svätý hieromučeník Metod, patarský biskup.

ZBP Filip a Lukáš

(o. Peter)

18:00

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO