ROZHANOVCE 15. – 21.10.2018

Pondelok 15. 10. Náš prep. otec Eutymios Nový. Svätý prep. muč. Lukián, presbyter veľkej Antiochie. + Štefan a Anna Lengyeloví,

Ondrej a Veronika Tóthoví

16:30

sv. lit.

Utorok 16. 10. Svätý mučeník Longín Stotník. *ZBP František

16:30

sv. lit.

Streda 17. 10. Svätý prorok Ozeáš. Svätý prepodobný mučeník Andrej Krétsky *ZBP Peter a Marta

16:30

sv. lit.

Štvrtok 18. 10. Svätý apoštol a evanjelista Lukáš. *ZBP Lukáš a Filip

16:30

sv. lit.

Piatok 19. 10.

– DETSKÁ SVÄTÁ LITURGIA

– zdržanlivosť od mäsa

Náš prepodobný otec Ján Rilský. Svätý prorok Joel. Svätý mučeník Varus. + Irena a Ján Cienki

16:30

sv. lit.

Sobota 20. 10. Svätý veľkomučeník Artemios. *za veriacich farnosti

7:30

sv. lit.

Nedeľa 21. 10. NEDEĽA 22. TÝŽDŇA PO ZSD.

Náš prepodobný otec Hilarión Veľký.

*ZBP Janka Koščová

10:00

sv. lit.

Dňa 1. novembra bude slúžená zádušná svätá liturgia, môžete si počas týždňa obnoviť hramoty.

 

Ruža pre starších 2018 – obec Rozhanovce na čele s pánom starostom Viktorom Gazdačkom, pozýva všetkých seniorov od 65 rokov na stretnutie: „Ruža pre starších“, ktoré organizuje pri príležitostí mesiaca úcty k starším. Toto stretnutie sa uskutoční v nedeľu 28. 10. 2018 o 15:00 hod. v priestoroch kultúrneho domu v Rozhanovciach.

 

ČIŽATICE 15. – 21.10.2018

Utorok 16. 10. Svätý mučeník Longín Stotník. *ZBP Jozef

(o. Peter Pacák)

18:00

sv. lit.

Piatok 19. 10.

– zdržanlivosť od mäsa

Náš prepodobný otec Ján Rilský. Svätý prorok Joel. Svätý mučeník Varus. + Ján

(o. Marek Jeník)

18:00

sv. lit.

Nedeľa 21. 10. NEDEĽA 22. TÝŽDŇA PO ZSD.

Náš prepodobný otec Hilarión Veľký.

*za veriacich farnosti

(o. Peter Pacák)

8:30

sv. lit.

 

 

VAJKOVCE 15. – 21.10.2018

Nedeľa 21. 10. NEDEĽA 22. TÝŽDŇA PO ZSD.

Náš prepodobný otec Hilarión Veľký.

*vlastný úmysel kňaza

(o. Marek Jeník)

10:30

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO