ROZHANOVCE 15. – 21.11.2021

Pondelok 15. 11.

– začiatok filipovky

Svätí mučeníci a vyznávači Gurias, Samónas a Habib. + Margita Balážová

17:30

sv. lit.

Utorok 16. 11. Svätý apoštol a evanjelista Matúš. + Anna a Emília

7:30

sv. lit.

Streda 17. 11. Náš otec svätý Gregor Divotvorca, neocézarejský biskup. + Vincent Ordoš, 15.výro., panych.

7:30

sv. lit.

Štvrtok 18. 11. Svätí mučeníci Platón a Roman. + Kederová Margita

17:30

sv. lit.

– panychída

Piatok 19. 11.

– zdržalivosť od mäsa

– DETSKÁ SV. LIT.

Svätý prorok Abdiáš. Svätý mučeník Barlaam. + Mária Batíková

Ekténia:+Alžbeta Andricová

17:00

sv. lit.

Sobota 20. 11. Predprazdenstvo Vstupu presvätej Bohorodičky do chrámu. Náš prepodobný otec Gregor Dekapolita. Náš otec sv. Proklos, kon + z rod. Martečíkovej a Pažitkovej

7:30

sv. lit.

Nedeľa 21. 11.

– požehnanie detí

– myrovanie

NEDEĽA KRISTA KRÁĽA.

Vstup našej presv. Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny, do chrámu.

+ Ladislav

10:00

sv. lit.

 

ČIŽATICE 15. – 21.11.2021

Pondelok 15. 11. Začiatok filipovky.

Svätí mučeníci a vyznávači Gurias, Samónas a Habib.

Utorok 16. 11. Svätý apoštol a evanjelista Matúš. + Imrich Lechman

(o. Peter)

17:00

sv. lit.

– moleben k Bohorodičke

Piatok 19. 11.

– zdržalivosť od mäsa

Svätý prorok Abdiáš. Svätý mučeník Barlaam. + Andrej, Veronika, Andrej, Andrej z rod. Lukačkovej

(o. Marek)

17:00

sv. lit.

Nedeľa 21. 11.

– požehnanie detí

– myrovanie

NEDEĽA KRISTA KRÁĽA.

Vstup našej presv. Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny, do chrámu.

*ZBP František Kristan s rod.

(o. Marek)

8:30

sv. lit.

 

VAJKOVCE 15. – 21.11.2021

Pondelok 15. 11. Začiatok filipovky.

Svätí mučeníci a vyznávači Gurias, Samónas a Habib.

Nedeľa 21. 11.

myrovanie

NEDEĽA KRISTA KRÁĽA.

Vstup našej presv. Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny, do chrámu.

+ Pavel, Ján, Anna, Magda, Alexander, Helena, Ľudmila

(o. Peter)

8:30

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO