ROZHANOVCE 15. – 21.4.2019

Svätý a veľký pondelok 15. 4. Svätí apoštoli Aristarch, Pudent a Trofim. + Marta Basalová

17:30

sv. lit. VPD

Svätý a veľký utorok 16. 4. Sväté mučenice a panny Agapa, Irena a Chionia. *ZBP Bernarda Kovačinová

17:30

sv. lit. VPD

 

10:00

spovedanie v senior centre

Svätá a veľká streda 17. 4.

– zdržanlivosť od mäsa

Naši prep. o. Simeon z Perzie a Akakios, meliténsky biskup. + Jaroslav

17:30

sv. lit. VPD

 

9:00

spoveď chorých

Svätý a veľký štvrtok 18. 4. Náš prep. otec Ján, učeník svätého Gregora Dekapolitu. + Jaroslav

17:30

Večiereň s lit. Bazila Veľkého

Svätý a veľký piatok 19. 4.

– prikázaný sviatok

– prísny pôst, zdržanlivosť od mäsa, mlieka a vajec

8:00 – Utiereň strastí

15:00 – večiereň s uložením pláštenice

18:00 – 22:00 – poklona pri Božom hrobe

– zbierka na Boží hrob

15:00

Večiereň s uložením pláštenice

Svätá a veľká sobota 20. 4. 17:00 – Večiereň s lit. Bazila Veľkého

– poklona pri Božom hrobe:

10:00 – 12:00, 14:00 – 17:00

*ZBP Štefan Regina, Pavol Ľudmila

17:00

Večiereň s lit. Bazila Veľkého

Nedeľa 21. 4.

– prikázaný sviatok

– myrovanie

SVÄTÁ A VEĽKÁ  NEDEĽA PASCHY.

5:00 – Utiereň vzkriesenia a svätenie jedál

*za veriacich farnosti

10:00

lit. Jána Zlatoústeho

– večiereň paschy

SVETLÝ PONDELOK 22. 4.

– prikázaný sviatok

SVETLÝ PONDELOK

*ZBP Sofia

10:00

lit. Jána Zlatoústeho

 

ČIŽATICE 15. – 21.4.2019

Svätý a veľký štvrtok 18. 4. Náš prep. otec Ján, učeník svätého Gregora Dekapolitu.  + Juraj, Mária, Juraj, Štefan, Milan

(o. Peter Pacák)

16:00

Večiereň s lit. Bazila Veľkého

Svätý a veľký piatok 19. 4.

– prikázaný sviatok

– prísny pôst, zdržanlivosť od mäsa, mlieka a vajec

– poklona pri Božom hrobe: 19:00-22:00 (stráž)

zbierka na Boží hrob

(o. Marek Jeník)

16:30

Večiereň s uložením pláštenice

Svätá a veľká sobota 20. 4. – adorácia pri Božom hrobe:

10:00 – 19:00 (stráž)

21:00 – 22:00 (stráž)

Úmysel kňaza

(o. Marek Jeník)

19:00

Večiereň s lit. Bazila Veľkého

Nedeľa 21. 4.

prikázaný sviatok

– myrovanie

SVÄTÁ A VEĽKÁ  NEDEĽA PASCHY *ZBP Milena Dulinová, živ. jub.

(o. Marek Jeník)

6:15

Utiereň vzkriesenia a svätenie jedál

7:00

sv. lit.

SVETLÝ PONDELOK 22. 4.

– prikázaný sviatok

SVETLÝ PONDELOK *ZBP Jozef

(o. Peter Pacák)

8:30

sv. lit.

 

VAJKOVCE 15. – 21.4.2019

Svätý a veľký piatok 19. 4.

– prikázaný sviatok

prísny pôst, zdržanlivosť od mäsa, mlieka a vajec

17:00 – večiereň s uložením pláštenice

– zbierka na Boží hrob

(o. Peter Pacák)

Svätá a veľká sobota 21. 4. Úmysel kňaza

(o. Peter Pacák)

15:00

 Večiereň s lit. Bazila Veľkého

Nedeľa 21. 4.

– prikázaný sviatok

– myrovanie

SVÄTÁ A VEĽKÁ  NEDEĽA PASCHY. Úmysel kňaza

(o. Peter Pacák)

7:30

Utiereň vzkriesenia a svätenie jedál

8:30

sv. lit.

SVETLÝ PONDELOK 22. 4.

– prikázaný sviatok

SVETLÝ PONDELOK Úmysel kňaza

(o. Marek Jeník)

10:00

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO