ROZHANOVCE 15.-21.5.2023

Pondelok 15. 5. Náš prepodobný otec Pachómios Veľký. *na úmysel darcu

17:30

sv. lit.

Utorok 16. 5. Náš prepodobný otec Teodor Posvätený, učeník svätého Pachómia Veľkého. + Imrich Nagy

17:30

sv. lit.

Streda 17. 5. Svätý apoštol Andronik a spoločníčka. + Anna Jozef Bielíkoví

7:30

sv. lit.

Štvrtok 18. 5.

– prikázaný sviatok

– myrovanie

NANEBOSTÚPENIA PÁNA JEŽIŠA KRISTA * ZBP Marta a Peter

17:00

sv. lit.

Piatok 19. 5.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätý hieromučeník Patrik, pruský biskup, a spoločníci. + František Petro

17:30

sv. lit.

Sobota 20. 5. Svätý mučeník Tallelaios. + Štefan Franko

7:30

sv. lit.

Nedeľa 21. 5.

– zbierka na katolícke masmédia

NEDEĽA OTCOV 1. NICEJSKÉHO SNEMU.

Svätí veľkí králi a apoštolom rovní Konštantín a Helena.

+ Anton Fabišík, výročná, panychída

10:00

sv. lit.

 

ČIŽATICE 15.-21.5.2023

Pondelok 15. 5. Náš prepodobný otec Pachómios Veľký. + Helena Lechmanová

(o. Marek)

17:00

sv. lit.

Štvrtok 18. 5.

– prikázaný sviatok

– myrovanie

NANEBOSTÚPENIA PÁNA JEŽIŠA KRISTA +z rod. Gajdošovej, Kurayovej, Lechmanovej, Tkáčovej

(o. Peter)

18:30

sv. lit.

Nedeľa 21. 5.

– zbierka na katolícke masmédia

NEDEĽA OTCOV 1. NICEJSKÉHO SNEMU.

Svätí veľkí králi a apoštolom rovní Konštantín a Helena.

* ZBP Vierka s rodinou

(o. Peter)

8:30

sv. lit.

 

VAJKOVCE 15.-21.5.2023

Sobota 20. 5.

s platnosťou na nedeľu

NEDEĽA OTCOV 1. NICEJSKÉHO SNEMU.

Svätí veľkí králi a apoštolom rovní Konštantín a Helena.

*za veriacich farnosti

(o. Marek)

18:00

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO