ROZHANOVCE 16. – 22.10.2017

Pondelok 16. 10.

Svätý mučeník Longín Stotník. + Štefan Mika

17:30

sv. lit.

Utorok 17. 10. Svätý prorok Ozeáš. Svätý prepodobný mučeník Andrej Krétsky. + Ondrej Mariak

17:30

sv. lit.

Streda 18. 10.

– detská sv. liturgia

Svätý apoštol a evanjelista Lukáš. *ZBP Lukáš a Filip

17:30

sv. lit.

17:00

detský svätý ruženec

Štvrtok 19. 10. Náš prepodobný otec Ján Rilský. Svätý prorok Joel. Svätý mučeník Varus. + Peter Bačo (úmysel bude odslúžený na inom mieste)
NEBUDE!!!

Piatok 20. 10.

– zdržanlivosť  od mäsa

Svätý veľkomučeník Artemios. + Mária Lengyeová (úmysel bude odslúžený na inom mieste)
NEBUDE!!!
Sobota 21. 10. Náš prepodobný otec Hilarión Veľký. + Vincent, Veronika, Ondrej z rod. Šimčovej

7:30

sv. lit.

Misijná Nedeľa 22. 10.

– zbierka na misie

NEDEĽA 20.TÝŽDŇA PO PÄDESIATNICI.

Svätý apoštolom rovný Aberkios Divotvorca, hierapolský biskup.

*ZBP, pokoj a oslobodenie od zlého pre Samuela

11:00

sv. lit.

Mesiac október je mesiac Panny Márie ružencovej, pozývam k tejto modlitbe pred sv. litugiou.

Oznam pre deti:
Svetová katolícka nadácia Kirche in Not pozýva k účasti na celosvetovej akcii “MILIÓN DETÍ SA MODLÍ RUŽENEC.” Na celom svete sa v stredu 18.októbra spoja deti všetkých vekových kategórií v modlitbe ruženca. Jej iniciátori dôverujú výpovedi sv.pátra Pia “KEĎ SA MILIÓN DETÍ BUDE MODLIŤ RUŽENEC, SVET SA ZMENÍ.”  Pozývam deti ale aj dospelých k modlitbe sv. ruženca v stredu o 17.00 do cerkvi.

1. Novembra budeme slúžiť zádušnú sv. liturgiu, preto si môžete obnoviť hramoty za zosnulých. Po sv. liturgií pôjdeme spoločne na cintorín a tam sa pomodlíme parastas s hramotami za duše zosnulých.

TVORIVÉ DIELNE – Na budúcu sobotu dňa 21.októbra o 16:00 hod. sa v kultúrnom dome v Rozhanovciach uskutočnia tvorivé dielne pre deti, mládež, oteckov a mamičky. Vyrábať budeme jesenné vence na a postavičky z jesenných plodov. Treba si so sebou priniesť nožnice, lepiacu pištoľ a lepidlo, mašličky a slamienky, umelé kvietky, šišky, suché listy, jesenné plody ako gaštany, orechy, žalude, šípky. Nezabudnite si sobou zobrať aj dobrú náladu a chuť tvoriť.

ČIŽATICE 16. – 22.10.2017

Pondelok 16. 10. Svätý mučeník Longín Stotník.

+ Mária Dulinová

(o. Peter Pacák)

16:00

sv. lit.

Utorok 17. 10. Svätý prorok Ozeáš. Svätý prepodobný mučeník Andrej Krétsky.

+ Oľga

(o. Marek Jeník)

18:00

sv. lit.

Nedeľa 22. 10.

– zbierka na misie

NEDEĽA 20.TÝŽDŇA PO PÄDESIATNICI.

Svätý apoštolom rovný Aberkios Divotvorca, hierapolský biskup.

*ZBP Anna, Mirka a celá rod.

(o. Peter Pacák)

9:00

sv. lit.

Minulý týždeň sme mali mesačnú zbierku na potreby farnosti, vyzbieralo sa 92,20 eur, PBZ!

VAJKOVCE 16. – 22.10.2017

Nedeľa 22. 10.

– zbierka na misie

NEDEĽA 20.TÝŽDŇA PO PÄDESIATNICI.

Svätý apoštolom rovný Aberkios Divotvorca, hierapolský biskup.

*za veriacich farnosti

(o. Peter Pacák)

7:50

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO