ROZHANOVCE 17. – 23.10.2016

Pondelok 17. 10. Svätý prorok Ozeáš. Svätý prepodobný mučeník Andrej Krétsky + Helena Huľvejová

17:30 sv. lit.

Utorok 18. 10. Svätý apoštol a evanjelista Lukáš. + Milan, Ondrej, Mária

16:00 sv. lit. ZMENA!!!

Streda 19. 10.

– DETSKÁ SV. LITURGIA

Náš prepodobný otec Ján Rilský. Svätý prorok Joel. Svätý mučeník Varus. + Andrej Kalanin

17:30 sv. lit.

Štvrtok 20. 10. Svätý veľkomučeník Artemios. + Mária Lengyelová

17:30 sv. lit.

Piatok 21. 10.

– zdržanlivosť od mäsa

Náš prepodobný otec Hilarión Veľký. + Andrej Pacák

NEBUDE!!!

Sobota 22. 10. Svätý apoštolom rovný Aberkios Divotvorca, hierapolský biskup. *ZBP Lukáš

NEBUDE!!!

Nedeľa 23. 10.

– mesačná zbierka

NEDEĽA 23. TÝŽDŇA  PO PÄDESIATNICI.

Svätý apoštol Jakub, podľa tela Pánov brat.

* ZBP Mária Líšková

11:00 sv. lit.

 

ČIŽATICE 17. – 23.10.2016

Utorok 18. 10.

– skúška spevu

Svätý apoštol a evanjelista Lukáš. +Ján, Imrich, Imrich z rod. Kubulnickej

17:30 sv. lit.

Štvrtok 20. 10. Svätý veľkomučeník Artemios. *ZBP Lenka, Mirka, Števka z rod. Rusnákovej

(o. Marek, Jeník)

18:00 sv. lit.

Nedeľa 23. 10.

– mesačná zbierka

NEDEĽA 23. TÝŽDŇA  PO PÄDESIATNICI.

Svätý apoštol Jakub, podľa tela Pánov brat.

*ZBP rod. Márie Kristanovej

9:00 sv. lit.

 

VAJKOVCE 17. – 23.10.2016

Pondelok 17. 10. Svätý prorok Ozeáš. Svätý prepodobný mučeník Andrej Krétsky + Slavomír Štofčo

16:00 sv. lit.

Nedeľa 23. 10.

– mesačná zbierka

NEDEĽA 23. TÝŽDŇA  PO PÄDESIATNICI.

Svätý apoštol Jakub, podľa tela Pánov brat.

*Za veriacich farnosti

(o. Marek Jeník)

10:00 sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO