ROZHANOVCE 17. – 23.12. 2012

Pondelok 17.12. Svätý prorok Daniel. Traja svätí mládenci Ananiáš, Azariáš a Mízael.

+ Juraj Vataj

17:30

Utorok 18.12. Svätý mučeník Sebastián a jeho spoločníci. Na úmysel kňaza

17:30

Streda 19.12.

– DETSKÁ SV. LITURGIA

Svätý mučeník Bonifác. + Anna a Michal

17:30

Štvrtok 20.12. Predprazdenstvo Narodenia podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. Svätý hieromučeník Ignác Bohonositeľ. + úmysel kňaza

17:30

– 9:00 vianočná spoveď chorých

Piatok 21.12.

-zdržanlivosť od mäsa

Svätých Otcov. Svätá mučenica Juliána. + Mária Lengyelová

17:30

Sobota 22.12. Svätá veľkomučenica Anastázia. Úmysel kňaza

10:00 lit.

9:30 predvianočné spovedanie

Nedeľa 23.12.

NEDEĽA SV. OTCOV

Desiati svätí mučeníci z Kréty.

*ZBP Branislav Kolarik

11:00

 

ČIŽATICE 17. – 23.12. 2012

Utorok 18.12. Svätý mučeník Sebastián a jeho spoločníci. + František Hruška, výročná s panychídou

16:00

Štvrtok 20.12. Predprazdenstvo Narodenia podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. Svätý hieromučeník Ignác Bohonositeľ. + Helena Hrušková

16:00

15:00 Vianočná spoveď chorých

Sobota 22.12.

predvianočné spovedanie od 12:30 do 13:30 hod.

Nedeľa 23.12.

NEDEĽA SV. OTCOV

Desiati svätí mučeníci z Kréty.

*Zdravie Katarína

8:00

 

VAJKOVCE 17. – 23.12. 2012

Pondelok 17.12. Svätý prorok Daniel. Traja svätí mládenci Ananiáš, Azariáš a Mízael. + Alžbeta Martečíková

18:30

– vianočná sv. spoveď

Nedeľa 23.12.

NEDEĽA SV. OTCOV

Desiati svätí mučeníci z Kréty.

Za veriacich farnosti

9:30

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO