ROZHANOVCE 18. – 24.9.2017

Pondelok 18. 9.

Náš prepodobný otec Eumenios Divotvorca, gortynský biskup. + Mária Lengyelová

7:30

sv. lit. ZMENA!!!

Utorok 19. 9. Svätí mučeníci Trofim, Sabbatios a Dorymedont.

*ZBP Mária Vatajová,

vyp.: zdravie Mária a Vincent

16:30

sv. lit. ZMENA!!!

Streda 20. 9.

– detská sv. liturgia

Svätý veľkomučeník Eustatios a spoločníci. Sv. muč. a vyz., veľký knieža Michal a jeho bojar Teodor, černigovskí divotvorcovia.

*ZBP Marta a Peter,

vyp.: zdravie Mária a Vincent

17:30

sv. lit.

Štvrtok 21. 9. V tento deň sa zakončuje sviatok úct. Kríža. Sv. ap. Kodrat z Magnézie. + Alžbeta a Vincent z rod. Líškovej

17:30

sv. lit.

Piatok 22. 9.

– zdržanlivosť  od mäsa

Svätý hieromučeník Fókas, sinopský biskup. + Štefan, Katarína, Jozef z rod. Forgáčovej

7:00

sv. lit. ZMENA!!!

Sobota 23. 9. Počatie úctyhodného a slávneho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána. + Jolana a Jozef Katónoví

8:00

sv. lit.

Nedeľa 24. 9.

– zbierka na podporný fond bohoslovcov

NEDEĽA 16.TÝŽDŇA PO PÄDESIATNICI.

Svätá prvomučenica a apoštolom rovná Tekla.

*ZBP Juraj a Valéria Vatajoví

11:00

sv. lit.

 

ČIŽATICE 18. – 24.9.2017

Utorok 19. 9.

Svätí mučeníci Trofim, Sabbatios a Dorymedont.

+ Mária Dulinová

(o. Peter Pacák)

18:00

sv. lit.

Piatok 22. 9.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätý hieromučeník Fókas, sinopský biskup.

+ Mária Dulinová

(o. Marek Jeník)

18:00

sv. lit.

Nedeľa 24. 9.

– zbierka na podporný fond bohoslovcov

NEDEĽA 16.TÝŽDŇA PO PÄDESIATNICI.

Svätá prvomučenica a apoštolom rovná Tekla.

*ZBP Viera Vadasová s rod.

(o. Peter Pacák)

9:00

sv. lit.

 

VAJKOVCE 18. – 24.9.2017

Streda 20. 9. Pamiatka založenia chrámu svätého vzkriesenia Krista a nášho Boha. Predprazdenstvo Povýšenia úct. a životodarného Kríža.

+ z rod. Líškovej

(o. Peter Pacák)

16:00

sv. lit.

Nedeľa 24. 9.

NEDEĽA 16.TÝŽDŇA PO PÄDESIATNICI.

Svätá prvomučenica a apoštolom rovná Tekla.

*vlastný úmysel kňaza

(o. Marek Jeník)

11:00

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO