ROZHANOVCE 19. – 25.7.2021

Pondelok 19. 7. Naša prep. matka Makrína, sestra Bazila Veľkého. Náš prepodobný otec Dios. + Justína Vincent Kovalčinoví
NEBUDE!!!
Utorok 20. 7.

– SVIATOK

Svätý a slávny prorok Eliáš. + Vincent Gazdačko
NEBUDE!!!
Streda 21. 7. Naši prepodobní otcovia Simeon, blázon pre Krista, a Ján, jeho spoluaskéta. + Andrej Kalanin
NEBUDE!!!
Štvrtok 22. 7. Svätá myronosička a apoštolom rovná Mária Magdaléna. + Michal, Bartolomej, Helena, Ondrej a za odpustenie hriechov
NEBUDE!!!
Piatok 23. 7.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätí mučeníci Trofim, Teofil a spoločníci. + Irena Ján, Marta Ján z rod. Nosáľovej

17:30

sv. lit.

Sobota 24. 7. Svätá veľkomučenica Kristína. Svätí mučeníci Boris a Gleb, pri svätom krste nazvaní Roman a Dávid. + František Petro

7:30

sv. lit.

Nedeľa 25. 7. 9. NEDEĽA PO PÄDESIATNICI.

Zosnutie svätej Anny, matky presvätej Bohorodičky.

*ZBP rod. Horňáková

 

 

 

*ZBP Jozef Dancák, 18 r.

8:30

sv. lit.

 

10:00

sv. lit.

 

ČIŽATICE 19. – 25.7.2021

Utorok 20. 7.

– SVIATOK

Svätý a slávny prorok Eliáš. + Milan Dulina

(o. Peter)

NEBUDE!!!
Piatok 23. 7.

zdržanlivosť od mäsa

Svätí mučeníci Trofim, Teofil a spoločníci. + Juraj, Margita, Ladislav z rod. Sekeľovej

(o. Marek)

18:30

sv. lit.

Nedeľa 25. 7. 9. NEDEĽA PO PÄDESIATNICI.

Zosnutie svätej Anny, matky presvätej Bohorodičky.

+ Milan Fedor

(o. Marek Maďar)

8:30

sv. lit.

 

VAJKOVCE 19. – 25.7.2021

Nedeľa 25. 7. 9. NEDEĽA PO PÄDESIATNICI.

Zosnutie svätej Anny, matky presvätej Bohorodičky.

*za veriacich farnosti

7:20

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO