ROZHANOVCE 19.-25.9.2022

Pondelok 19. 9. Svätí mučeníci Trofim, Sabbatios a Dorymedont. + Mária Kolesárová

17:30

sv. lit.

Utorok 20. 9. Svätý veľkomučeník Eustatios a spoločníci. Sv. muč. a vyz., veľký knieža Michal a jeho bojar Teodor, černigovskí divotvorcovia. *ZBP Terézia Forgáčová

17:30

sv. lit.

Streda 21. 9. Sv. ap. Kodrat z Magnézie. V tento deň sa zakončuje sviatok úct. Kríža. + Bohumil

16:00

sv. lit.

Štvrtok 22. 9. Svätý hieromučeník Fókas, sinopský biskup. + z rod. Ordošovej a Tkáčovej

17:30

sv. lit.

Piatok 23. 9.

– zdržanlivosť od mäsa

Počatie úctyhodného a slávneho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána. + Elena Egedová

17:30

sv. lit.

Sobota 24. 9. Svätá prvomučenica a apoštolom rovná Tekla. + Anna Chovancová

7:30

sv. lit.

Nedeľa 25. 9.

– POSVIACKA IKONOSTASU

16. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SVATÉHO DUCHA.

Naša prepodobná matka Eufrozína.

*ZBP Zlatko a Noelko

vypomienka: ZBP Dávid Popovič, 18r.

10:30

sv. lit.

ZMENA!!!

 

ČIŽATICE 19.-25.9.2022

Štvrtok 22. 9. Svätý hieromučeník Fókas, sinopský biskup. + Lechmanovej, Tkáčovej, Tresovej, Kurayovej

(o. Marek)

17:00

sv. lit.

Piatok 23. 9.

– zdržanlivosť od mäsa

Počatie úctyhodného a slávneho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána. + Juraj, Michal, Alžbeta, Mária

(o. Peter)

19:00

sv. lit.

Nedeľa 25. 9. 16. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SVATÉHO DUCHA.

Naša prepodobná matka Eufrozína.

*ZBP Viera Vadasová s rod.

(o. Milan Gábor)

8:30

sv. lit.

 

VAJKOVCE 19.-25.9.2022

Nedeľa 25. 9. 16. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SVATÉHO DUCHA.

Naša prepodobná matka Eufrozína.

*za veriacich farnosti

(o. Marek)

8:30

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO