ROZHANOVCE 2. – 8.11.2020

Pondelok 2. 11.

– Spomienka na všetky nenarodené deti

Pamiatka zosnulých.

Svätí mučeníci Akindyn, Pegasios, Aftonios, Elpidéfor a Anempodist.

+ Alžbeta Andricová

17:30

sv. lit

– panychída a žaltár za zosnulých farnosti, zapísaných a duše v očistci

Utorok 3. 11. Svätí mučeníci biskup Akepsimas, presbyter Jozef a diakon Aitalas. Založenie chrámu sv. veľkomuč. Juraja v Lydde, kde je + Vincent Margita Basaloví

17:30

sv. lit.

– panychída a žaltár za zosnulých farnosti, zapísaných a duše v očistci

Streda 4. 11. Náš prep. otec Joannikios Veľký. Sv. muč. Nikander, myrský bis., a Hermaios, presb. *ZBP Marta a Peter

17:30

sv. lit.

– panychída a žaltár za zosnulých farnosti, zapísaných a duše v očistci

Štvrtok 5. 11. Svätí mučeníci Galaktión a Epistéma. + Vincent Gazdačko

17:30

sv. lit.

– panychída a žaltár  za zosnulých farnosti, zapísaných a duše v očistci

Piatok 6. 11.

– zdržanlivosť od mäsa + pôst za odvrátenie pandémie

Náš otec svätý Pavol Vyznávač, konštantínopolský arcibiskup. +Vincent Regina Korloví

17:30

sv. lit.

– panychída a žaltár za zosnulých farnosti, zapísaných a duše v očistci

Sobota 7. 11. Tridsiati traja svätí mučeníci z Melitíny. Náš prepodobný otec Lazár Divotvorca, ktorý sa postil na vrchu Galésion. *Za dobrodincov

17:30

sv. lit.

– panychída a žaltár za zosnulých farnosti,  zapísaných a duše v očistci

Nedeľa 8. 11. NEDEĽA 23. TÝŽŇA PO PÄŤDESIATNICI.

Zhromaždenie k veľvojvodcovi Michalovi a ďalším beztelesným silám.

*ZBP Anton a Melánia

10:00

sv. lit.

– panychída a žaltár za zosnulých farnosti, zapísaných a duše v očistci

 

ČIŽATICE 2. – 8.11.2020

Utorok 3. 11. Svätí mučeníci biskup Akepsimas, presbyter Jozef a diakon Aitalas. Založenie chrámu sv. veľkomuč. Juraja v Lydde, kde je + Imrich Lechman

(o. Peter)

17:00

sv. lit.

Piatok 6. 11.

– zdržanlivosť od mäsa + pôst za odvrátenie pandémie

Náš otec svätý Pavol Vyznávač, konštantínopolský arcibiskup. + Igor

(o. Marek)

17:00

sv. lit.

Nedeľa 8. 11. NEDEĽA 23. TÝŽŇA PO PÄŤDESIATNICI.

Zhromaždenie k veľvojvodcovi Michalovi a ďalším beztelesným silám.

*vlastný úmysel

(o. Marek)

8:30

sv. lit.

 

VAJKOVCE 2. – 8.11.2020

Nedeľa 8. 11. NEDEĽA 23. TÝŽŇA PO PÄŤDESIATNICI.

Zhromaždenie k veľvojvodcovi Michalovi a ďalším beztelesným silám.

NEBUDE!!!

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO