ROZHANOVCE 2. – 8.3.2015

Pondelok 2. 3.

Svätý hieromučeník Teodot, kerynejský biskup.

+ Ladislav Belas

17:30

Utorok 3. 3.

– detská svätá liturgia

Svätí mučeníci Eutropios a jeho spoločníci Kleonik a Bazilisk.

+Andrej Kalanin

17:30

– spoveď v cerkvi po liturgii

9:00 – spoveď chorých

Streda 4. 3.

– zdržanlivosť od mäsa

Náš prepodobný otec Gerasim od Jordána.

NEBUDE!!!

Štvrtok 5. 3.

Svätý mučeník Konón.

NEBUDE!!!

Piatok 6. 3.

– zdržanlivosť od mäsa

Štyridsiati dvaja svätí mučeníci z Amoria.

*ZBP a vedenie Sv. Duchom Stanislava

17:30

– sv. liturgia VPD

– spoveď po liturgii

Sobota 7. 2.

Sv. hieromuč., ktorí boli bis. v Chersone: Bazil, Efrém, Kapitón, Eugen, Aiterios.

– tretia zádušná sv. liturgia

7:30

– parastas s hramotamy

Nedeľa 8. 3.

NEDEĽA 3. TÝŽDŇA VEĽKÉHO POSTU – Krížupoklonná.

Náš prepodobný otec a vyznávač Teofylakt, nikomédijský biskup.

* ZBP Pavol Tóth, 17 r.

11:00

– sv. liturgia Bazila Veľkého

 

ČIŽATICE 2. – 8.3.2015

Utorok 3. 3.

Svätí mučeníci Eutropios a jeho spoločníci Kleonik a Bazilisk.

+ Anna, výročná s panychídou

16:30

14:00 – spoveď chorých

15:00 – spoveď pred sv. liturgiou

Sobota 7. 2.

Sv. hieromuč., ktorí boli bis. v Chersone: Bazil, Efrém, Kapitón, Eugen, Aiterios.

– druhá zádušná sv. liturgia

9:30

– panychída s hramotamy

Nedeľa 8. 3.

NEDEĽA 3. TÝŽDŇA VEĽKÉHO POSTU – Krížupoklonná.

Náš prepodobný otec a vyznávač Teofylakt, nikomédijský biskup.

*ZBP a oslobodenie od zlého bohuznámych rodín

8:00

– sv. liturgia Bazila Veľkého

 

VAJKOVCE 2. – 8.3.2015

Pondelok 2. 3.

Svätý hieromučeník Teodot, kerynejský biskup.

+ Kosák Ján a Irena

16:30

15:00 – spoveď pred sv. liturgiou

Nedeľa 8. 3.

NEDEĽA 3. TÝŽDŇA VEĽKÉHO POSTU – Krížupoklonná.

Náš prepodobný otec a vyznávač Teofylakt, nikomédijský biskup.

*za veriacich farnosti

9:30

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO