ROZHANOVCE 20. – 26.9.2021

Pondelok 20. 9. Svätý veľkomučeník Eustatios a spoločníci. Sv. muč. a vyz., veľký knieža Michal a jeho bojar Teodor *ZBP a poďakovanie za Teréziu Forgáčovú, živ.j.

17:30

sv. lit.

Utorok 21. 9. Sv. ap. Kodrat z Magnézie. V tento deň sa zakončuje sviatok úct. Kríža. + Ján, nedožitých 100 rokov, panychída

17:30

sv. lit.

(za: + Andrej Kalanin na dekanskej porade v KE)

Streda 22. 9. Svätý hieromučeník Fókas, sinopský biskup. + Franrišek Glankovič, Ján a Mária Lengyeloví
NEBUDE!!!
Štvrtok 23. 9. Počatie úctyhodného a slávneho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána. + Elena Maková
NEBUDE!!!
Piatok 24. 9.

– DETSKÁ SV. LIT.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätá prvomučenica a apoštolom rovná Tekla. + Vincent Gazdačko

17:30

sv. lit.

Sobota 25. 9. Naša prepodobná matka Eufrozína. + František Kmec

7:30

sv. lit.

Nedeľa 26. 9.

– ZBIERKA NA KUBU

18. NEDEĽA PO PÄDESIATNICI.

Odchod do večnosti svätého apoštola a evanjelistu Jána Teológa.

*ZBP Štefan s rodinou

10:00

sv. lit.

 

ČIŽATICE 20. – 26.9.2021

Pondelok 20. 9. Svätý veľkomučeník Eustatios a spoločníci. Sv. muč. a vyz., veľký knieža Michal a jeho bojar Teodor + Imrich Lechman, výročná, panychída

(o. Peter)

16:00

sv. lit.

Štvrtok 23. 9. Počatie úctyhodného a slávneho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána. + Ján, Helena Lechmanoví

(o. Marek)

18:00

sv. lit.

Nedeľa 26. 9.

– ZBIERKA NA KUBU

18. NEDEĽA PO PÄDESIATNICI.

Odchod do večnosti svätého apoštola a evanjelistu Jána Teológa.

*ZBP Helena Hrušková, 86r.

(o. Marek)

8:30

sv. lit

 

VAJKOVCE 20. – 26.9.2021

Nedeľa 26. 9.

– ZBIERKA NA KUBU

18. NEDEĽA PO PÄDESIATNICI.

Odchod do večnosti svätého apoštola a evanjelistu Jána Teológa.

*za veriacich farnosti

(o. Peter)

8:30

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO