ROZHANOVCE 21.-27.11.2022

Pondelok 21. 11.

– sviatok

Vstup našej presv. Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny, do chrámu. *ZBP Marta a Anton

18:00

sv. lit.

 požehnanie detí

Utorok 22. 11. Svätý apoštol Filemon a spoločníci. + Elena Egedová

7:30

sv. lit.

Červená Streda 23. 11. ČERVENÁ STREDA. – modlitba za prenasledovaných presťanov.

Naši otcovia sv. Amfilochios, ikonijský biskup, a Gregor, akragantský biskup.

+ Vincent a Justína Kovalčinovci

17:30

sv. lit.

 

17:00

modlitba sv. ruženca

Štvrtok 24. 11. Svätá veľkomučenica Katarína. A svätý veľkomučeník Merkúr. *za dobrodincov
NEBUDE!!!
Piatok 25.11.

– zdržanlivosť od mäsa

Naši otcovia, hieromučeníci sv. Kliment, rímsky pápež, a sv. Peter, alexandrijský biskup. V tento deň sa zakončuje sviat + Helena Janošiková

17:00

sv. lit.

 

18:00

nácvik na jasličkovú pobožnosť

Sobota 26. 11. Náš prepodobný otec Alypios Stĺpnik. Posvätenie chrámu sv. veľkomuč. Juraja, ktorý je v Kyjeve pred bránami sv. Sofie. + Štefan Mika

7:30

sv. lit.

Nedeľa 27. 11.

– zbierka charita

22. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SVATÉHO DUCHA.

Svätý mučeník Jakub Perzský.

*ZBP Helena Pacáková

10:00

sv. lit.

 

ČIŽATICE 21.-27.11.2022

Pondelok 21. 11.

– sviatok

Vstup našej presv. Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny, do chrámu. + Milan Dulina

(o. Peter)

16:30

sv. lit.

– požehnanie detí

Štvrtok 24. 11. Svätá veľkomučenica Katarína. A svätý veľkomučeník Merkúr. + Alžbeta, Jám Hruškoví, Anna Jozef Hudačkoví

(o. Marek)

17:00

sv. lit.

Nedeľa 27. 11.

– zbierka charita

22. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SVATÉHO DUCHA.

Svätý mučeník Jakub Perzský.

*ZBP Roman a Lenka, 25. výročie manželstva

(o. Marek)

8:30

sv. lit.

 

VAJKOVCE 21.-27.11.2022

Pondelok 21. 11.

– sviatok

Vstup našej presv. Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny, do chrámu.
Nedeľa 27. 11.

– zbierka charita

22. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SVATÉHO DUCHA.

Svätý mučeník Jakub Perzský.

*úmysel kňaza

(o. Peter)

8:30

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO