ROZHANOVCE 21. – 27.6.2021

Pondelok 21. 6. Svätý mučeník Julián Tarzský. + Ondrej Veronika Tóthoví

17:30

sv. lit.

Utorok 22. 6. Svätý hieromučeník Eusebios, samosatský biskup. *ZBP rod. Baníková

7:30

sv. lit.

Streda 23. 6. Svätá mučenica Agripína. *ZBP pokoj, ochranu pre Frederika

7:30

sv. lit.

Štvrtok 24. 6.

– sviatok

Narodenie úctyhodného a slávneho Pánovho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána. *ZBP Dávid Bezeg

17:00

sv. lit.

Piatok 25. 6.

– zdržanlivosť od mäsa

– DETSKÁ SV. LITURGIA

Svätá prepodobný mučenica Febrónia. *ZBP Iveta Hadašová

17:30

sv. lit.

Sobota 26. 6. Náš prepodobný otec Dávid zo Solúna. + Štefan Mika

7:30

sv. lit.

Nedeľa 27. 6. 5. NEDEĽA PO PÄDESIATNICI.

Náš prepodobný otec Samson Pohostinný.

*ZBP Ladislav Lukáč s rod.

 

 

*ZBP veriacich farnosti

(o. Marek Jeník)

8:30

sv. lit.

 

10:00

sv. lit.

 

ČIŽATICE 21. – 27.6.2021

Štvrtok 24. 6.

– sviatok

Narodenie úctyhodného a slávneho Pánovho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána. + Milan Dulina

(o. Peter)

18:30

sv. lit.

– po sv.lit. generálka na nedeľňajšiu slávnosť

Piatok 25. 6.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätá prepodobný mučenica Febrónia. + z rod. Tkáčovej, Kurayovej, Tresovej

(o. Marek)

18:00

sv. lit.

Sobota 26. 6. KONSEKRÁCIA NOVOSTAVENÉHO R.K. KOSTOLA

O 10:10 hod spoločný sprievod gr.kat. veriacich z cerkvi ku kostolu.

10:30

sv. omša

Nedeľa 27. 6.

– Slávnostné sväté prijímanie

5. NEDEĽA PO PÄDESIATNICI.

Náš prepodobný otec Samson Pohostinný.

*ZBP Anna, Viktória a veriaci farnosti

(o. Peter)

10:00

sv. lit.

 

VAJKOVCE 21. – 27.6.2021

Nedeľa 27. 6. 5. NEDEĽA PO PÄDESIATNICI.

Náš prepodobný otec Samson Pohostinný.

+ Milan Koribský

(o. Peter)

6:50

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO