ROZHANOVCE 22. – 28.2.2016

Pondelok 22. 2. Nájdenie úctyhodných pozostatkov svätých mučeníkov v Eugeniu. +Mária Lengyelová

7:30 sv. lit.

Utorok 23. 2. Svätý hieromučeník Polykarp, smyrniansky biskup. + Balintová Anna, výročná, panychída

17:30 sv. lit.

Streda 24. 2.

– zdržanlivosť od mäsa

– detská sv. liturgia

Prvé a druhé nájdenie úctyhodnej hlavy svätého a slávneho Pánovho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána. *ZBP a vedenie Sv. Duchom pre  Martu a Petera

17:30 sv. lit.

Štvrtok 25. 2. Náš otec svätý Taras, konštantínopolský arcibiskup. + Barbora a Ondrej

17:30 sv. lit.

Veľkopôstný moleben

Piatok 26. 2.

– zdržanlivosť od mäsa

Náš otec svätý Porfyrios, gazský biskup. + Alžbeta Dunová

17:30 sv. lit. VPD

Sobota 27. 2. Náš prepodobný otec a vyznávač Prokop Dekapolita. Tretia  zádušná sv. liturgia

7:30 sv. lit.

– parastas s hramotamy

Nedeľa 28. 2.

– mesačná zbierka

NEDEĽA 3. TÝŽDŇA VEĽKÉHO POSTU – KRÍŽUPOKLONNÁ.

Náš prepodobný otec a vyznávač Bazil, Prokopov spoluaskéta.

*ZBP Terézia Kinlovičová, životné jubileum

11:00 sv. lit. Bazila Veľkého

 

ČIŽATICE 22. – 28.2.2016

Štvrtok 25. 2. Náš otec svätý Taras, konštantínopolský arcibiskup. Tretia  zádušná sv. liturgia

16:00 sv. lit.

– panychída s hramotamy

Piatok 26. 2.

– zdržanlivosť od mäsa

Náš otec svätý Porfyrios, gazský biskup. *ZBP a oslobodenie od zlébo pre Bohuznáme rodiny

18:00 sv. lit.

Nedeľa 28. 2.

– mesačná zbierka

NEDEĽA 3. TÝŽDŇA VEĽKÉHO POSTU – KRÍŽUPOKLONNÁ.

Náš prepodobný otec a vyznávač Bazil, Prokopov spoluaskéta.

*vlastný úmysel kňaza

(o. Marek Jeník)

9:00 sv. lit. Bazila Veľkého

 

VAJKOVCE 22. – 28.2.2016

Nedeľa 28. 2.

– mesačná zbierka

NEDEĽA 3. TÝŽDŇA VEĽKÉHO POSTU – KRÍŽUPOKLONNÁ.

Náš prepodobný otec a vyznávač Bazil, Prokopov spoluaskéta.

* ZBP Matej Mikloš, 25 rokov

(o. Peter Pacák)

9:30 sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO