ROZHANOVCE 22. – 28.8.2016

Pondelok 22. 8. Svätý mučeník Agatonik a spoločníci. + Mária Mačugová, 10 výr, panychída

17:30 sv. lit.

Utorok 23. 8. Zakončuje sa sviatok Zosnutia presvätej Bohorodičky.

Svätý mučeník Lupus. Svätý hieromučeník Irenej, lyonský biskup.

*ZBP a vedenie Sv. Duchom pre: Stanislav, Lenka, Martin 17:30 sv. lit.
Streda 24. 8. Svätý hieromučeník Eutychés. + Alžbeta Dunová

7:30 sv. lit. ZMENA!!!

Štvrtok 25. 8.

– ODPORÚČANÝ SVIATOK

BLAŽENÝ HIEROMUČENÍK METOD, MICHALOVSKÝ PROTOIHUMEN + Andrej Pacák

17:30 sv. lit.

– MOLEBEN K BL. METODOVI

Piatok 26. 8.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätí mučeníci Adrián a Natália. úmysel kňaza (BU)

7:30 sv. lit. ZMENA!!!

Sobota 27. 8. Náš prepodobný otec Pimen. Hieromučeník (blahoslavený) Metod Dominik, protoihumen michalovskej viceprovincie redemptoris *ZBP Helena Rusnáková

7:30 sv. lit.

Nedeľa 28. 8. NEDEĽA 15. TÝŽDŇA  PO PÄDESIATNICI.

Náš prepodobný otec Mojžiš Etiópsky. Náš otec sv. Augustín, hipponský biskup. Svätý muč. Gebre Michal,etiópsky presbyter

*ZBP František Lechman, nar.

9:30 sv. lit.

ZMENA!!!

 

ČIŽATICE 22. – 28.8.2016

Utorok 23. 8. Zakončuje sa sviatok Zosnutia presvätej Bohorodičky.

Svätý mučeník Lupus. Svätý hieromučeník Irenej, lyonský biskup.

+ Angela Pachingerová

16:00 sv. lit.

Piatok 26. 8.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätí mučeníci Adrián a Natália. + Alžbeta

(o. Marek Jeník)

18:00 sv. lit.

Nedeľa 28. 8. NEDEĽA 15. TÝŽDŇA  PO PÄDESIATNICI.

Náš prepodobný otec Mojžiš Etiópsky. Náš otec sv. Augustín, hipponský biskup. Svätý muč. Gebre Michal,etiópsky presbyter

* za ZBP a oslobodenie od zlého pre bohuznáme rodiny

8:00 sv. lit.

7:30 – sv. ruženec

 

VAJKOVCE 22. – 28.8.2016

Štvrtok 25. 8.

– ODPORÚČANÝ SVIATOK

BLAŽENÝ HIEROMUČENÍK METOD, MICHALOVSKÝ PROTOIHUMEN + Anna, Ján, Pavel, Magdaléna, panychída

16:00 sv. lit.

Nedeľa 28. 8. NEDEĽA 15. TÝŽDŇA  PO PÄDESIATNICI.

Náš prepodobný otec Mojžiš Etiópsky. Náš otec sv. Augustín, hipponský biskup. Svätý muč. Gebre Michal,etiópsky presbyter

za veriacich farnosti

8:30 sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO