ROZHANOVCE 23. – 29.12.2013

Pondelok 23. 12.

Desiati svätí mučeníci z Kréty.

+ Michal, Anna, Michal

8:00

– po sv. liturgii: generálka jasličkovej pobožnosti

Utorok 24. 12.

– zdržanlivosť od mäsa + pôst

Predvečer narodenia Pána. Svätá prepodobná mučenica Eugénia.

Za veriacich farnosti

8:00

– Cárske časy pred Narodením Pána

15:00

– Večiereň s lit. sv. Bazila Veľkého

22:30

– Veľké povečerie s lítiou

Streda 25. 12.

– prikázaný sviatok

– myrovanie

Narodenie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista.

Za veriacich farnosti

11:00

– sv. liturgia

17:00

– jasličková pobožnosť

Štvrtok 26. 12.

– prikázaný sviatok

Zhromaždenie k presvätej Bohorodičke.

Za veriacich farnosti

11:00

Piatok 27. 12.

– voľnica

Svätý ap., prvomuč. a archidiakon Štefan. Náš prep. otec a vyznávač Teodor Popísaný.

*ZBP Peter a Marta Kalaninoví

8:00

Sobota 28. 12.

Svätí 20 000 mučeníci upálení v Nikomédii.

+ Jozef, Anna, Ján Tkáčoví na 2.1.2014

NEBUDE!!!

Nedeľa 29. 12.

NEDEĽA PO KRISTOVOM NARODENÍ

Po Sväté deti, ktoré dal Herodes povraždiť v Betleheme. A náš prep. otec Marcel.

*ZBP a pokoj pre Annu, životné jubileum

11:00

 

ČIŽATICE 23. – 29.12.2013

Utorok 24. 12.

– zdržanlivosť od mäsa + pôst

Predvečer narodenia Pána. Svätá prepodobná mučenica Eugénia.

Za dobrodincov

13:00

– Večiereň s lit. Sv. Bazila Veľkého

21:00

– Veľké povečerie

Streda 25. 12.

– prikázaný sviatok

– myrovanie

Narodenie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista.

Za dobrodincov

8:00

 

Štvrtok 26. 12.

– prikázaný sviatok

Zhromaždenie k presvätej Bohorodičke.

*ZBP Štefan s rodinou

8:00

Nedeľa 29. 12.

NEDEĽA PO KRISTOVOM NARODENÍ

Po Sväté deti, ktoré dal Herodes povraždiť v Betleheme. A náš prep. otec Marcel.

*ZBP Patrik Kristan

8:00

 

VAJKOVCE 23. – 29.12.2013

Utorok 24. 12.

– zdržanlivosť od mäsa + pôst

Predvečer narodenia Pána. Svätá prepodobná mučenica Eugénia.

Za dobrodincov

9:30

Streda 25. 12.

– prikázaný sviatok

– myrovanie

Narodenie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista.

Za dobrodincov

9:30

Štvrtok 26. 12.

– prikázaný sviatok

Zhromaždenie k presvätej Bohorodičke.

*ZBP rod. Šimkovej a Štieberovej

9:30

Nedeľa 29. 12.

NEDEĽA PO KRISTOVOM NARODENÍ

Po Sväté deti, ktoré dal Herodes povraždiť.

*Za veriacich farnosti

9:30

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO