ROZHANOVCE 23. – 29.6.2014

Pondelok 23. 6.

Svätá mučenica Agripína.

*ZBP Ján Lengyel s celou rodinou

18:00

– spoveď po sv. liturgii

Utorok 24. 6.

– odporúčaný sviatok

– DETSKÁ LITURGIA

Narodenie úctyhodného a slávneho Pánovho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána.

+ Ján Pilát

18:00

– spoveď po sv. liturgii

Streda 25. 6.

Svätá prepodobný mučenica Febrónia.

+ Jaroslav a Helena Dugasoví

18:00

– spoveď pred a po sv. liturgii

Štvrtok 26. 6.

Náš prepodobný otec Dávid zo Solúna.

*ZBP Ján a Ján Lengyeloví s rodinami

18:00

– spoveď pred a po sv. liturgii

Piatok 27. 6. 

– odporúčaný sviatok

– voľnica

NAJSLADŠIEHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA MILUJÚCEHO ĽUDÍ

*ZBP Iveta s celou rodinou

18:00

9:00 – spoveď chorých

Sobota 28. 6.

Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka. Prenesenie pozostatkov svätých nezištníkov Kýra a Jána.

+ Zoltán a Alžbeta

7:30

Nedeľa 29. 6.

– ZBIERKA PETROV HALIER

– prikázaný sviatok

– myrovanie

NEDEĽA 3. TÝŽDŇA PO ZSD, VŠETKÝCH SVATÝCH

Svätí, slávni a znamenití hlavní apoštoli Peter a Pavol.

*ZBP Miška Horňáková

8:00

ZMENA!!!

 

(folklórne slávnosti)

 

ČIŽATICE 23. – 29.6.2014

Utorok 24. 6.

– odporúčaný sviatok

Narodenie úctyhodného a slávneho Pánovho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána.

*Za pokoj a oslobodenie od zlého bohuznámych rodín

16:30

 15:00 – spoveď chorých

16:00 – spoveď pred sv. liturgiou

Piatok 27. 6.

– odporúčaný sviatok

– voľnica

NAJSLADŠIEHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA MILUJÚCEHO ĽUDÍ

Úmysel kňaza

19:00

Nedeľa 29. 6.   

– ZBIERKA PETROV HALIER

– prikázaný sviatok

– myrovanie

NEDEĽA 3. TÝŽDŇA PO ZSD, VŠETKÝCH SVATÝCH

Svätí, slávni a znamenití hlavní apoštoli Peter a Pavol.

*ZBP členov bratstva sv. ruženca

10:00

ZMENA!!!

 

VAJKOVCE 23. – 29.6.2014

Pondelok 23. 6.

Svätá mučenica Agripína.

+ Helena (4 roky)

16:30

15:30 – spoveď pred sv. liturgiou

Nedeľa 29. 6.   

– ZBIERKA PETROV HALIER

– prikázaný sviatok

– myrovanie

NEDEĽA 3. TÝŽDŇA PO ZSD, VŠETKÝCH SVATÝCH

Svätí, slávni a znamenití hlavní apoštoli Peter a Pavol.

*Za veriacich

7:00

ZMENA!!!

v piatok je odporúčaný sviatok Ježiša Krista milujúceho ľudí , bude voľnica

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO