ROZHANOVCE 24.- 30.1.2022

Pondelok 24. 1. Naša prepodobná matka Xénia Rímska. + Zuzana Tkáčová

17:30

sv. lit.

Utorok 25. 1. Náš otec svätý Gregor Teológ, konštantínopolský arcibiskup. + z rod. Pažičákovej a Martečíkovej

17:30

sv. lit.

Streda 26. 1. Náš prepodobný otec Xenofont, jeho manželka Mária a synovia. + Valent Palgut, výročná, panych.

17:30

sv. lit.

Štvrtok 27. 1. Prenesenie úctyhodných pozostatkov nášho otca sv. Jána Zlatoústeho. + Mária Spišáková

17:30

sv. lit.

Piatok 28. 12.

– zdržanlivosť od mäsa

Náš prepodobný otec Efrém Sýrsky. *ZBP Peter s rod.
NEBUDE!!!
Sobota 29. 1. Prenesenie pozostatkov svätého hieromučeníka Ignáca Bohonositeľa. + Dávid Jurko

7:30

sv. lit.

Nedeľa 30.1.

– zbierka na gr.kat. školstvo

NEDEĽA O ZACHEJOVI.

Traja sv. svätitelia, veľkí veľkňazi Bazil Veľký, Gregor Teológ a Ján Zlatoústy.

 

*ZBP Andrej, Michaela, Mária

Vypomienka: ZBP Hugo, 15

10:00

sv. lit.

– kurátorské sľuby

 

ČIŽATICE 24.- 30.1.2022

Pondelok 24. 1. Naša prepodobná matka Xénia Rímska. + Valent a Michal

(o. Peter)

16:00

sv. lit.

Štvrtok 27. 1. Prenesenie úctyhodných pozostatkov nášho otca sv. Jána Zlatoústeho. + Helena Jánošíková

(o. Marek)

17:00

sv. lit.

Nedeľa 30.1.

– zbierka na gr.kat. školstvo

NEDEĽA O ZACHEJOVI.

Traja sv. svätitelia, veľkí veľkňazi Bazil Veľký, Gregor Teológ a Ján Zlatoústy.

 

*ZBP Marta Alexandra

(o. Marek)

8:30

sv. lit.

 

VAJKOVCE 24.- 30.1.2022

Nedeľa 30.1.

– zbierka na gr.kat. školstvo

NEDEĽA O ZACHEJOVI.

Traja sv. svätitelia, veľkí veľkňazi Bazil Veľký, Gregor Teológ a Ján Zlatoústy.

 

*za veriacich farnosti

(o. Peter)

8:30

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO