ROZHANOVCE 24.-30.10.2022

Pondelok 24. 10.

Svätý mučeník Aretas a spoločníci.

+ Elena Egedová

7:30

sv. lit.

Utorok 25. 10.

Svätí mučeníci a notári Marcián a Martyrios.

+ Helena Janošíková

7:30

sv. lit.

Streda 26. 10.

– odporúčaný sviatok

Svätý a slávny veľkomučeník Demeter Myromvonný. Spomienka na veľké a hrozné zemetrasenie.

*ZBP rod. Jurková

17:30

sv. lit.

Štvrtok 20. 10.

Svätý mučeník Nestor. Svätá mučenica Kapitolína a jej otrokyňa Eroteida.

+ Štefan Mika

17:30

sv. lit.

Piatok 27. 10.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätá mučenica Paraskeva z Ikónia.

+ Regina Tomáš Oravcoví

17:30

sv. lit.

Sobota 28. 10.

Svätá prep. mučenica Anastázia. Náš prepodobný otec Abramios Zatvárateľ.

+ Elena Egedová

7:30

sv. lit.

Nedeľa 30. 10.

– zbierka na misie

21. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SVATÉHO DUCHA.

Svätí mučeníci Zénobios a jeho sestra Zénobia.

+ Monika, Štefánia, Štefan

10:00

sv. lit.

Časopis „SLOVO“ Povzbudiť veriacich aby si objednali aspoň jeden z ponúkaných časopisov…redakcia nás prosí, aby sme napriek zvýšeniu pokúsili udržať taký počet odberateľov ako je na tento rok. „Chceme osloviť zvlášť strednú generáciu, ale aj všetky ostatné. Od januára sme urobili v časopise zmeny, ktoré by ho mohli urobiť zaujímavejším a prospešnejším práve tejto generácii. Minimálny príspevok na rok je 27 eur. Objednať si je potrebné do 31. októbra 2022.“ Objednať a vyplatiť môžete v sakristii.

 

Časopis „Misionár.“ Ročné predplatné na rok 2023 je 21 eur, potrebné uhradiť do 11. novembra 2022 aby sme dostali zadarmo k časopisu aj stolový kalendár na rok 2023. Objednať a vyplatiť môžete v sakristii.

 

ČIŽATICE 24.-30.10.2022

Utorok 25. 10.

Svätí mučeníci a notári Marcián a Martyrios.

+ z rod. Gajdošovej, Kurayovej, Lechmanovej, Tkáčovej

(o. Peter)

17:00

sv. lit.

Streda 26. 10.

– odporúčaný sviatok

Svätý a slávny veľkomučeník Demeter Myromvonný. Spomienka na veľké a hrozné zemetrasenie.

+ Anna Chovancová

(o. Marek)

17:00

sv. lit.

Nedeľa 30. 10.

– zbierka na misie

21. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SVATÉHO DUCHA.

Svätí mučeníci Zénobios a jeho sestra Zénobia.

*za veriacich farnosti

(o. Peter)

8:30

sv. lit.

 

VAJKOVCE 24.-30.10.2022

Nedeľa 30. 10.

21. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SVATÉHO DUCHA.

Svätí mučeníci Zénobios a jeho sestra Zénobia.

*úmysel kňaza

(o. Marek)

10:30

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO