ROZHANOVCE 24. – 30.7.2017

Pondelok 24. 7.

Svätá veľkomučenica Kristína. Svätí mučeníci Boris a Gleb, pri svätom krste nazvaní Roman a Dávid.

+ Štefan Mika

Vyp.:*ZBP p.Dana Horňáková, živ.jub.

7:30

sv. lit. ZMENA!!!

Utorok 25. 7. Zosnutie svätej Anny, matky presvätej Bohorodičky. + Anna, Michal, Anna

7:30

sv. lit. ZMENA!!!

Streda 26. 7. Svätý hieromučeník Hermolaos a spoločníci. Svätá prep. mučenica Paraskeva. *ZBP a vedenie Sv. Duchom pre: Marta a Peter

17:30

sv. lit.

Štvrtok 27. 7. Svätý veľkomučeník a uzdravovateľ Panteleimón. Naši prepodobní otcovia sedmopočetníci Cyril, Metod, Gorazd, Kliment, Naum, Sáva, Angelár. +  Štefan Mika

7:30

sv. lit. ZMENA!!!

Piatok 28. 7.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätí apoštoli a diakoni Prochor, Nikanor, Timón a Parmenas. *ZBP František Lechman

7:30

sv. lit. ZMENA!!!

Sobota 29. 7. Svätý mučeník Kallinik. + Helena Lechmanová

7:30

sv. lit.

Nedeľa 30. 7.

– ZBIERKA NA KOŠICKÚ EPARCHIU

NEDEĽA 8.TÝŽDŇA PO PÄDESIATNICI.

Svätí apoštoli Silas, Silván a spoločníci.

*ZBP Lenka a Martin

11:00

sv. lit.

 

ČIŽATICE 24. – 30.7.2017

Utorok 25. 7.

Zosnutie svätej Anny, matky presvätej Bohorodičky.

+ Mária Dulinová

(o. Peter Pacák)

18:00

sv. lit.

Piatok 28. 7.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätí apoštoli a diakoni Prochor, Nikanor, Timón a Parmenas.

*ZBP Helana

(o. Marek Jeník)

18:00

sv. lit.

Nedeľa 30. 7.

– ZBIERKA NA KOŠICKÚ EPARCHIU

NEDEĽA 8.TÝŽDŇA PO PÄDESIATNICI.

Svätí apoštoli Silas, Silván a spoločníci.

*ZBP Peter Sidorjak (20 r.)

(o. Peter Pacák)

9:00

sv. lit.

 

VAJKOVCE 24. – 30.7.2017

Nedeľa 30. 7.

NEDEĽA 8.TÝŽDŇA PO PÄDESIATNICI.

Svätí apoštoli Silas, Silván a spoločníci.

*za veriacich farnosti

(o. Peter Pacák)

7:50

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO