ROZHANOVCE 25. – 31.3.2013

Svätý a veľký pondelok 25. 3.

– prikázaný sviatok

Zvestovanie našej presvätej Vládkyni, Bohorodičke Márii, vždy Panne. * ZBP rod. Kovalčínová

17:30

– Veľká večiereň s lit. Jána Zlatoústeho

Svätý a veľký utorok 26. 3. Zhromaždenie k archanjelovi Gabrielovi. * ZBP Helena

17:30 VPD

14:30 spovedanie chorých

Svätá a veľká streda 27. 3.

– zdržanlivosť od mäsa

Naša prepodobná matka Matróna zo Solúna. + Ján Strachan

17:30 VPD

Svätý a veľký štvrtok 28. 3. Naši prepodobní otcovia Hilarión Nový a Štefan Divotvorca. *ZBP Margita Bavoľárová

17:30

– sv. liturgia Bazila Veľkého s večierňou

Svätý a veľký piatok 29. 3.

– prikázaný sviatok

8:00 – Utiereň strastí

15:00 – Veľká večiereň s uložením pláštenice

20:00-22:00 – Poklona pri božom hrobe

– Prísny pôst,  zdržanlivosť od mäsa, mlieka a vajec

– zbierka na Boží hrob

Svätá a veľká sobota 30. 3.
– 8:00 – Jeruzalemská utiereň
– 17:00 – sv. liturgia Bazila Veľkého s večierňou
– 20:00-22:00 – poklona pri božom hrobe

Úmysel kňaza

17:00

– sv. liturgia Bazila Veľkého s večierňou

Nedeľa 31. 3.

– prikázaný sviatok

– myrovanie

SVÄTÁ A VEĽKÁ  NEDEĽA PASCHY

6:00 – Utiereň vzkriesenia a svätenie jedál

 

(Poznámka: zmena zimného času na letný sa mení z 2:00 na 3:00)

Pro populo (za veriacich farnosti)

11:00

– Lit. Jána Zlatoústeho

16:00

– večiereň

Pondelok 1. 4.

– prikázaný sviatok

SVETLÝ PONDELOK Pro populo

11:00

– Lit. Jána Zlatoústeho

 

 

ČIŽATICE 25. – 31.3.2013

Svätý a veľký pondelok 25. 3.

– prikázaný sviatok

Zvestovanie našej presvätej Vládkyni, Bohorodičke Márii, vždy Panne.

+ Ján a Mária Miňoví

16:00

14:30 spovedanie chorých

Svätý a veľký štvrtok 28. 3. Svätí mučeníci Teodul, Agatopod a spoločníci.

Úmysel kňaza

16:00

– sv. liturgia Bazila Veľkého s večierňou

Svätý a veľký piatok 29. 3.

– prikázaný sviatok

Prísny pôst,  zdržanlivosť od mäsa, mlieka a vajec zbierka na Boží hrob 

o. Marek Jenik

8:00

– Utiereň strastí

16:30

– veľká večiereň s uložením pláštenice

– adorácia pri božom hrobe

Svätá a veľká sobota 30. 3.  od 9:00 poklona pri božom hrobe

 

Úmysel kňaza

o. Marek Jenik

16:30

– Sv. liturgia Bazila Veľkého s večierňou

Nedeľa 31. 3.

– prikázaný sviatok

– myrovanie

SVÄTÁ A VEĽKÁ  NEDEĽA PASCHY(Poznámka: zmena zimného času na letný sa mení z 2:00 na 3:00)

*ZBP Mária a Jaroslav

o. Marek Jenik

8:00

– Utiereň vzkriesenia a svätenie jedál

9:00

– Lit. Jána Zlatoústeho
Pondelok 1. 4.

– prikázaný sviatok

SVETLÝ PONDELOK

Zdravie pre Emíliu

8:00

– Lit. Jána Zlatoústeho

 

VAJKOVCE 25. – 31.3.2013

Svätý a veľký pondelok 25. 3.

– prikázaný sviatok

Zvestovanie našej presvätej Vládkyni, Bohorodičke Márii, vždy Panne.

Úmysel kňaza

19:00

– Sv. liturgia Jána Zlatoústeho

Svätý a veľký piatok 29. 3.

– prikázaný sviatok

 17:00 veľká večiereň s uložením pláštenice

–  Prísny pôst,  zdržanlivosť od mäsa, mlieka a vajec

Svätá a veľká sobota 30. 3. Úmysel kňaza

15:00

– sv. liturgia Bazila Veľkého s večierňou

Nedeľa 31. 3.

– prikázaný sviatok

– myrovanie

SVÄTÁ A VEĽKÁ  NEDEĽA PASCHY (Poznámka: zmena zimného času na letný sa mení z 2:00 na 3:00) *ZBP rod. Makovej, Hajtašovej

8:30

– utiereň vzkriesenia

9:30

– svätenie jedál

Pondelok 1. 4.

– prikázaný sviatok

SVETLÝ PONDELOK Úmysel kňaza

 9:30

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO