ROZHANOVCE 26.1. – 1.2.2015

Pondelok 26. 1.

Náš prepodobný otec Xenofont, jeho manželka Mária a synovia.

+ Michal

(s panychídou)

16:30

ZMENA!!!

– spoveď pred sv. liturgiou

Utorok 27. 1.

Prenesenie úctyhodných pozostatkov nášho otca sv. Jána Zlatoústeho.

*ZBP Peter Bačo

17:30

Streda 28. 1.

– detská svätá liturgia

Náš prepodobný otec Efrém Sýrsky.

*ZBP Dagmar, Marián, Kristínka, Alžbetka, Andrej

17:30

– spoveď pred aj po sv. liturgií

Štvrtok 29. 1.

Prenesenie pozostatkov svätého hieromučeníka Ignáca Bohonositeľa.

+ Michal, Mária, František

16:00

ZMENA!!!

– po sv. liturgií sa ide do divadla

Piatok 30. 1.

– voľnica

– odporúčaný sviatok

Svätý hieromučeník Hippolyt. Traja sv. svätitelia, veľkí veľkňazi Bazil Veľký, Gregor Teológ a Ján Zlatoústy.

+ Anna, Štefan (panychída)

17:30

– spoveď po sv. liturgií

Sobota 31. 1.

Svätí divotvorcovia a nezištníci Kýros a Ján.

za veriacich farnosti

7:30

Nedeľa 1. 2.

NEDEĽA O MÁRNOSTRATNOM SYNOVI.

*ZBP Michal s rodinou

11:00

 

ČIŽATICE 26.1. – 1.2.2015

Utorok 27. 1.

Prenesenie úctyhodných pozostatkov nášho otca sv. Jána Zlatoústeho.

+ Michal, Mária, Alžbeta

16:30

Piatok 30. 1.

– voľnica

– odporúčaný sviatok

Svätý hieromučeník Hippolyt. Traja sv. svätitelia, veľkí veľkňazi Bazil Veľký, Gregor Teológ a Ján Zlatoústy.

*ZBP a vedenie Sv. Duchom Petra a Martu

16:30

Nedeľa 1. 2.

NEDEĽA O MÁRNOSTRATNOM SYNOVI.

*ZBP Štefan Vadas s rodinou

8:00

 

VAJKOVCE 26.1. – 1.2.2015

Streda 28. 1.

Náš prepodobný otec Efrém Sýrsky.

+ Vincent, Marta, Ondrej, Juraj

16:30

Nedeľa 1. 2.

NEDEĽA O MÁRNOSTRATNOM SYNOVI.

za veriacich farnosti

9:30

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO