ROZHANOVCE 26.11. – 2.12. 2012

Pondelok 26.11. Náš prepodobný otec Alypios Stĺpnik. Posvätenie chrámu sv. veľkomuč. Juraja, ktorý je v Kyjeve pred bránami sv. Sofie.

+ Štefánia a Štefan

17:30

– moleben k bl. Dominikovi +sv. spoveď

Utorok 27.11.

– DETSKÁ SV. LITURGIA

Svätý mučeník Jakub Perzský. + Ondrej, Mária, Milan

17:30

-sv. spoveď po sv. lit.

Streda 28.11. Prepodobný mučeník Štefan Nový. Úmysel kňaza

17:30

Štvrtok 29.11. Svätý mučeník Paramon. Svätý mučeník Filumen. *ZBP Katarína (životné jubileum)

17:30

Piatok 30.11.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätý a znamenitý apoštol Andrej Prvopovolaný. + Margita a Štefan Basaloví (z 23.11)

17:30

 – 15:00 spoveď chorých

– spoveď v cerkvi po liturgii

Sobota 1.12. Svätý prorok Nahum. Úmysel kňaza (pro populo)

8:00

Nedeľa 2.12.

27.NEDEĽA PO PADESIATNICI

Svätý prorok Habakuk.

* ZBP Júliana

11:00

   Náš chrám upratovala p. Jurková a p. Pacáková, úprimné Pán Boh zaplať. Budúcu sobotu upratovanie  vychádza na: p. Majerovú, p. Lengyelovú.

   Môžete si zakúpiť knižný gréckokatolícky kalendár na rok 2013 v hodnote 2 €.

   Spolok Sv. Cyrila a Metoda ponúka na predaj knihu o sv. Cyrilo a Metodovi za 5 €.

   (Môžete si objednať časopis Misionár. Celoročné predplatné je 11 €, (kto tak urobí do 10.12.2011, dostane bonus zdarma stoloví kalendár na rok 2013.)

   Tí, ktorí ste si predplatili časopis Slovo, dostanete niekedy ku koncu roka nástenný kalendár na rok 2014.

 

 ČIŽATICE 26.11. – 2.12. 2012

Utorok 27.11. Svätý mučeník Jakub Perzský. + Helena Hrušková

16:00

Štvrtok 29.11. Svätý mučeník Paramon. Svätý mučeník Filumen. + Andrej, Elena, Andrej

16:00

– 14:00 spoveď chorých

– 15:00 spoveď pred sv. liturgiou

Nedeľa 2.12.

27.NEDEĽA PO PADESIATNICI

Svätý prorok Habakuk.

*ZBP Alžbeta

8:00

 

   Tento týždeň  náš chrám upratovali Rodina Fedorová (Sabolová), Rodina Lechmanová, Pán Boh zaplať! Najbližšie upratovanie pripadá na: Rodinu Kristana Štefana a Rodinu Majorská.

   Môžete si zakúpiť knižný gréckokatolícky kalendár na rok 2013 v hodnote 2 €.

   (Môžete si objednať časopis Misionár. Celoročné predplatné je 11 €, (kto tak urobí do 10.12.2011, dostane bonus zdarma stoloví kalendár na rok 2013.)

   Tí, ktorí ste si predplatili časopis Slovo, dostanete niekedy ku koncu roka nástenný kalendár na rok 2014.

   Dnes máme mesačnú zbierku na opravu strechy nášho chrámu, všetkým darcom PBZ.

 

 VAJKOVCE 26.11. – 2.12. 2012

Streda 28.11. Prepodobný mučeník Štefan Nový. + Alžbeta Martečíková

18:30

– spoveď po sv. liturgií

Nedeľa 2.12.

27.NEDEĽA PO PADESIATNICI

Svätý prorok Habakuk.

*ZBP Alžbeta Bednarová

9:30


Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO