ROZHANOVCE 26.6.-2.7.2023

Pondelok 26. 6. Náš prepodobný otec Dávid zo Solúna. + Katarína a František Horváthoví
NEBUDE!!!
Utorok 27. 6. Náš prepodobný otec Samson Pohostinný. + Štefan Mika

+ Štefan Lengyel

17:30

sv. lit.

Streda 28. 6. Prenesenie pozostatkov svätých nezištníkov Kýra a Jána. * ZBP Beáta, Martina, Vincent

7:30

sv. lit.

Štvrtok 29. 6.

– prikázaný sviatok

– zbierka na aktivity svätého otca

– myrovanie

Svätí, slávni a znamenití hlavní apoštoli Peter a Pavol. *ZBP Marta a Peter

17:00

sv. lit.

Piatok 30. 6.

– zdržanlivosť od mäsa

Zbor svätých, slávnych a znamenitých dvanástich apoštolov. *ZBP Pavol, Pavel, Peter Tóthoví

17:30

sv. lit.

Sobota 1. 7.

– Fatimská sobota

Svätí nezištníci a divotvorcovia Kozma a Damián. + Andrej Pacák

+ Štefan Lengyel

Program v Klokočove
Nedeľa 2. 7.

– Ďakovná svätá liturgia za školský rok

4. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SVÄTÉHO DUCHA.

Uloženie úctyhodného rúcha našej presvätej Vládkyne a Bohorodičky v Blachernách.

*ZBP Anna s rodinou

10:00

sv. lit.

– posvätenie dopravných prostriedkov

 

15:00

stretnutie s miništrantmi na farskom dvore

 

ČIŽATICE 26.6.-2.7.2023

Pondelok 26. 6. Náš prepodobný otec Dávid zo Solúna. + Jozef Bzdila, + Anna Šulíková

(o. Marek)

17:00

sv. lit.

Štvrtok 29. 6.

– prikázaný sviatok

– zbierka na aktivity svätého otca

– myrovanie

Svätí, slávni a znamenití hlavní apoštoli Peter a Pavol. + z rod. Kurayovej, Gajdošovej, Lechmanovej, Tkáčovej

(o. Peter)

18:30

sv. lit.

Sobota 1. 7.

– Fatimská sobota

Svätí nezištníci a divotvorcovia Kozma a Damián. + Andrej Pacák

+ Štefan Lengyel

Program v Klokočove
Nedeľa 2. 7.

– Ďakovná svätá liturgia za školský rok

4. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SVÄTÉHO DUCHA.

Uloženie úctyhodného rúcha našej presvätej Vládkyne a Bohorodičky v Blachernách.

*ZBP Viktor s rodinou

8:30

sv. lit.

– posvätenie dopravných prostriedkov

 

VAJKOVCE 26.6.-2.7.2023

Nedeľa 2. 7.

– Ďakovná svätá liturgia za školský rok

4. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SVÄTÉHO DUCHA.

Uloženie úctyhodného rúcha našej presvätej Vládkyne a Bohorodičky v Blachernách.

* za veriacich farnosti

(o. Marek)

10:30

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO