ROZHANOVCE 27.8. – 2.9.2018

Pondelok 27. 8. Náš prepodobný otec Pimen. *ZBP Helena Rusnáková, nar. 17

17:30

sv. lit.

Utorok 28. 8. Náš prepodobný otec Mojžiš Etiópsky. + Vincent, Veronika, Ondrej

17:30

sv. lit.

Streda 29. 8.

– odporúčaný sviatok

– zdržanlivosť od mäsa

Sťatie úct. hlavy úctyhodného a slávneho pr., predchodcu a krstiteľa Jána. + Andrej Kalanin

17:30

sv. lit.

Štvrtok 30. 8. Naši otcovia sv. Alexander, sv. Ján a sv. Pavol Nový, konštantínopolskí patriachovia. + Štefan Mika

17:30

sv. lit.

Piatok 31. 8.

– zdržanlivosť od mäsa

Uloženie úctyhodného pásu našej presvätej Vládkyne a Bohorodičky. + Marta Lukáčová

17:30

sv. lit.

Sobota 1. 9. Začiatok indiktu, to jest nového roka.

Pamiatka nášho prep. otca Simeona Stĺpnika a jeho matky.

*ZBP rod. Balážová

7:30

sv. lit.

Nedeľa 2. 9.

– zbierka na fond bohoslovcov

NEDEĽA  15. TÝŽDŇA PO ZSD.

Sv. muč. Mamant. Náš prep. otec Ján Pôstnik, konštantínopolský patriarcha.

*vlastný úmysel kňaza

(o. Marek Maďar)

10:00

sv. lit.

 

 

 

ČIŽATICE 27.8. – 2.9.2018

Streda 29. 8.

– odporúčaný sviatok

– zdržanlivosť od mäsa

Sťatie úct. hlavy úctyhodného a slávneho pr., predchodcu a krstiteľa Jána. + Alžbeta Žulová

(o. Peter Pacák)

19:00

sv. lit.

Nedeľa 2. 9.

– zbierka na fond bohoslovcov

NEDEĽA  15. TÝŽDŇA PO ZSD.

Sv. muč. Mamant. Náš prep. otec Ján Pôstnik, konštantínopolský patriarcha.

*ZBP Jaroslav Majorský

(o. Marek Jeník)

7:30

sv. lit.

 

 

 

VAJKOVCE 27.8. – 2.9.2018

Streda 29. 8.

– odporúčaný sviatok

– zdržanlivosť od mäsa

Sťatie úct. hlavy úctyhodného a slávneho pr., predchodcu a krstiteľa Jána.
Nedeľa 2. 9.    

– zbierka na fond bohoslovcov

NEDEĽA  15. TÝŽDŇA PO ZSD.

Sv. muč. Mamant. Náš prep. otec Ján Pôstnik, konštantínopolský patriarcha.

*vlastný úmysel kňaza

(o. Peter Pacák)

7:30

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO