ROZHANOVCE 28.3.-3.4.2022

Pondelok 28. 3. Naši prepodobní otcovia Hilarión Nový a Štefan Divotvorca. + Oľga, Katarína, Magdaléna

7:30

sv. lit.

Utorok 29. 3. Náš prep. o. Marek, aretúzsky bis., a Cyril, diakon. + Mária Basalová

17:00

sv. lit.

Streda 30. 3.

– zdržanlivosť od mäsa

Náš prepodobný otec Ján, autor spisu Rebrík. + Andrej Kalanin

17:00

sv. lit. VPD

Štvrtok 31. 3. Náš prepodobný otec Hypatios, gangriansky biskup. + Roland Štefan Rybároví

17:00

sv. lit. VPD

Piatok 1. 4.

– zdržanlivosť od mäsa

– stretnutie s deťmi pripravujúcimi sa na 1.sv.spoveď

Naša prepodobná matka Mária Egyptská. *ZBP p. Ladilav Andrico,

vypomienka: + Lýdia Gamrátová

17:00

sv. lit. VPD

 

9:00

spoveď chorých

 

16:00

spoveď v sákrestii

Fatimská Sobota 2. 4. Náš prepodobný otec Títus Divotvorca. *ZBP rod. Iglajová

10:30

sv. lit.

– Púť na Litmanovú

Nedeľa 3.4.

– zbierka prenasledovaným kresťanom a pomoc pre UA

NEDEĽA 5. TÝŽDŇA VEĽKÉHO PÔSTU. *ZBP a pomoc Sv. Ducha pre Martinu a Beátu

10:00

sv. lit. Bazila Veľkého

 

ČIŽATICE 28.3.-3.4.2022

Pondelok 28. 3. Naši prepodobní otcovia Hilarión Nový a Štefan Divotvorca. + Andrej Hruška

(o. Peter)

17:00

sv. lit. VPD

 

9:00

spoveď chorých

Štvrtok 31. 3. Náš prepodobný otec Hypatios, gangriansky biskup. + Anna Chovancová

(o. Marek)

17:00

sv. lit.

Nedeľa 3.4.

– zbierka prenasledovaným kresťanom a pomoc pre UA

NEDEĽA 5. TÝŽDŇA VEĽKÉHO PÔSTU. *ZBP Dominika a Martin

(o. Marek)

8:30

sv. lit. Bazila Veľkého

 

VAJKOVCE 28.3.-3.4.2022

Nedeľa 3.4.

– zbierka prenasledovaným kresťanom a pomoc pre UA

NEDEĽA 5. TÝŽDŇA VEĽKÉHO PÔSTU. *Za veriacich farnosti

(o. Peter)

8:30

sv. lit.

 

8:15

sv. spoveď

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO