ROZHANOVCE 28.6. – 4.7.2021

Pondelok 28. 6. Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka. Prenesenie pozostatkov svätých nezištníkov Kýra a Jána. + Monika Nigutová

7:30

sv. lit.

Utorok 29. 6.

– sviatok, myrovanie

Svätí, slávni a znamenití hlavní apoštoli Peter a Pavol. *ZBP rod. Macáková

17:00

sv. lit.

Streda 30. 6. Zbor svätých, slávnych a znamenitých dvanástich apoštolov. + Alžbeta Valiková

7:30

sv. lit.

Štvrtok 1. 7. Svätí nezištníci a divotvorcovia Kozma a Damián. + Iglaj

7:30

sv. lit.

Piatok 2. 7.

– zdržanlivosť od mäsa

Uloženie úctyhodného rúcha našej presvätej Vládkyne a Bohorodičky v Blachernách. + Elena Šulová

17:30

sv. lit.

16:00

ADORÁCIA EUCHARISTIE

a sv. spoveď v sákrestii

 

8:30

sv. spoveď chorých

Sobota 3. 7. Svätý mučeník Hyacint. + Milan Dulina

7:30

sv. lit.

Nedeľa 4. 7.

– zbierka na aktivity sv. Otca

6. NEDEĽA PO PÄDESIATNICI.

Náš otec svätý Andrej Jeruzalemčan. Prep. Marta, matka svätého Simeona.

*ZBP, pokoj a ochranu pre Frederika

 

 

*ZBP veriacich farnosti

8:30

sv. lit.

 

10:00

sv. lit.

 

ČIŽATICE 28.6. – 4.7.2021

Utorok 29. 6.

– sviatok, myrovanie

Svätí, slávni a znamenití hlavní apoštoli Peter a Pavol. + Ondrej Kolexa

(o. Peter)

18:30

sv. lit.

8:30

svätá spoveď chorých

Štvrtok 1. 7. Svätí nezištníci a divotvorcovia Kozma a Damián. + Ladislav Sekeľ

(o. Marek)

18:30

sv. lit.

Nedeľa 4. 7.

– zbierka na aktivity sv. Otca

6. NEDEĽA PO PÄDESIATNICI.

Náš otec svätý Andrej Jeruzalemčan. Prep. Marta, matka svätého Simeona.

+ Milan Fedor

(o. Marek)

8:30

sv. lit.

 

VAJKOVCE 28.6. – 4.7.2021

Utorok 29. 6.

– sviatok, myrovanie

Svätí, slávni a znamenití hlavní apoštoli Peter a Pavol. (o. Peter)

15:50

sv. lit.

15:00

sv. spoveď chorých

 

15:30

sv. spoveď

Nedeľa 4. 7.

– zbierka na aktivity sv. Otca

6. NEDEĽA PO PÄDESIATNICI.

Náš otec svätý Andrej Jeruzalemčan. Prep. Marta, matka svätého Simeona.

+ Milan Koribský

(o. Peter)

7:20

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO