ROZHANOVCE 28.8.-3.9.2023

Pondelok 28. 8. Náš prepodobný otec Mojžiš Etiópsky. Náš otec sv. Augustín, hipponský biskup. Svätý muč. Gebre Michal, etiópsky presbyte + Klára
NEBUDE!!!
Utorok 29. 8.

– štátny sviatok

– zdržanlivosť od mäsa

Sťatie úct. hlavy úctyhodného a slávneho pr., predchodcu a krstiteľa Jána. *za veriacich farnosti

17:30

sv. lit.

Streda 30. 8. Naši otcovia sv. Alexander, sv. Ján a sv. Pavol Nový, konštantínopolskí patriachovia. + Ladislav Majer

7:30

sv. lit.

Štvrtok 31. 8. Uloženie úctyhodného pásu našej presvätej Vládkyne a Bohorodičky. *ZBP Filip, Lukáš, Michaela

7:30

sv. lit.

1. Piatok 1. 9.

– štátny sviatok

– VOĽNICA

Začiatok indiktu, to jest nového roka. Pamiatka nášho prep. otca Simeona Stĺpnika a jeho matky. Zhromaždenie k presvätej + Alžbeta Ján Jurekoví, Ján Závodník

17:30

sv. lit.

 

9:00

spoveď chorých

 

16:00

sv. spoveď, adorácia

Sobota 2. 9.

– duchovná obnova

Sv. muč. Mamant. Náš prep. otec Ján Pôstnik, konštantínopolský patriarcha. + Ladislav Iglaj

17:00

sv. lit.

 

16:00

sv. spoveď

 

16:30

sv. ruženec

 

18:00

moleben k Bohorodičke

 

18:20

agape na farskom dvore

Nedeľa 3. 9.

– odpustová slávnosť

– sprievod okolo chrámu

– myrovanie

14. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SVÄTÉHO DUCHA.

Svätý hieromuč. Antim, nikomédijský biskup. Náš prep. otec Teoktist.

*ZBP Samuel, 15r.

 

10:30

sv. lit.

 

ČIŽATICE 28.8.-3.9.2023

Pondelok 28. 8. Náš prepodobný otec Mojžiš Etiópsky. Náš otec sv. Augustín, hipponský biskup. Svätý muč. Gebre Michal, etiópsky presbyte + Milan Dulina

(o. Marek)

18:30

sv. lit.

Utorok 29. 8.

– štátny sviatok

– zdržanlivosť od mäsa

Sťatie úct. hlavy úctyhodného a slávneho pr., predchodcu a krstiteľa Jána.
Štvrtok 31. 8. Uloženie úctyhodného pásu našej presvätej Vládkyne a Bohorodičky. + Michal, Anna, Andrej, Alžbeta z rod. Rusnakovej a Lukačkovej

+Anna Šulíková

(o. Peter)

18:00

sv. lit.

 

15:00

spoveď chorých

 

17:00

sv. spoveď, adorácia

1. Piatok 1. 9.

– štátny sviatok

VOĽNICA

Začiatok indiktu, to jest nového roka. Pamiatka nášho prep. otca Simeona Stĺpnika a jeho matky. Zhromaždenie k presvätej
Nedeľa 27. 8. 14. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SVÄTÉHO DUCHA.

Svätý hieromuč. Antim, nikomédijský biskup. Náš prep. otec Teoktist.

*ZBP Jaroslav s rod.

(o. Peter)

8:30

sv. lit.

 

VAJKOVCE 28.8.-3.9.2023

Utorok 29. 8.

– štátny sviatok

– zdržanlivosť od mäsa

Sťatie úct. hlavy úctyhodného a slávneho pr., predchodcu a krstiteľa Jána.
1. Piatok 1. 9.

– štátny sviatok

– VOĽNICA

Začiatok indiktu, to jest nového roka. Pamiatka nášho prep. otca Simeona Stĺpnika a jeho matky. Zhromaždenie k presvätej
Sobota 2. 8.

s platnosťou na nedeľu

14. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SVÄTÉHO DUCHA.

Náš  Svätý hieromuč. Antim, nikomédijský biskup. Náš prep. otec Teoktist.

ZBP Marta s rod.

(o. Marek)

18:00

sv. lit.

 

17:50

sv. spoveď

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO