ROZHANOVCE 29.5.-4.6.2023

Pondelok 29. 5. PONDELOK SVÄTÉHO DUCHA.

Svätá prepodobná mučenica Teodózia, panna.

+ Milan Rabada

7:30

sv. lit.

Utorok 30. 5. Náš prepodobný otec Izák, igumen Dalmatovho kláštora. Na úmysel darcu

7:30

sv. lit.

Streda 31. 5. Svätý apoštol Hermas. Svätý mučeník Hermeias. + Andrej Kalanin

7:30

sv. lit.

Štvrtok 1. 6. Svätý mučeník Justín Filozof a spoločníci. + Anna, panych

7:30

sv. lit.

Prvý Piatok 2. 6.

– zdržanlivosť od mäsa

Náš otec svätý Nikefor Vyznávač, konštantínopolský patriarcha. *za zdravie rod. Iglajová

7:30

sv. lit.

 

9:00

spoveď chorých

Sobota 3. 6. Svätý mučeník Lucilián a spoločníci. + Jozef a Michal

7:30

sv. lit.

Nedeľa 4. 6.

– myrovanie

NEDEĽA VŠETKÝCH SVÄTÝCH *ZBP rod. Kovalčinová. Vypomienka: ZBP Sofia J. 5r🙂 

8:00

sv. lit.

 

ČIŽATICE 29.5.-4.6.2023

Pondelok 29. 5. PONDELOK SVÄTÉHO DUCHA.

Svätá prepodobná mučenica Teodózia, panna.

*ZBP Štefan Hufnagel, 60 r.

(o. Peter)

16:30

sv. lit.

 

15:30

spoveď

 

18:00

stretnutie v DK

Streda 31. 5. Svätý apoštol Hermas. Svätý mučeník Hermeias. + Imrich Vavruš

(o. Marek)

17:00

sv. lit.

 

9:00

spoveď chorých

Sobota 3. 6. Svätý mučeník Lucilián a spoločníci.  
8:30

upratovanie a príprava chrámu a exteriéru

Nedeľa 4. 6.

– POSVIACKA IKONOSTASU

– myrovanie

NEDEĽA VŠETKÝCH SVÄTÝCH *ZBP Rastislav s rod.

10:00

sv. lit.

– vladyka Cyril Vasiľ

 

VAJKOVCE 29.5.-4.6.2023

Sobota 3. 6.

s platnosťou na Nedeľu

– myrovanie

NEDEĽA VŠETKÝCH SVÄTÝCH *za veriacich farnosti

(o. Marek)

18:00

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO