ROZHANOVCE 3. – 9.12. 2012

Pondelok 3.12. Svätý prorok Sofoniáš. Úmysel kňaza

17:30

Utorok 4.12.

– DETSKÁ SV. LITURGIA

Svätá veľkomučenica Barbora. Náš prepodobný otec Ján Damaský.

+ Anna, Michal, Vincent

17:30

Streda 5.12. Náš prepodobný a bohonositeľský otec Sáva Posvätený.

NEBUDE!!!

Štvrtok 6.12.

– odporúčaný sviatok

Náš otec svätý Mikuláš Divotvorca, arcibiskup lykijskej Myry.

Úmysel kňaza

17:30

o. Marek Jeník

Piatok 7.12.

– zdržanlivosť od mäsa

Náš otec svätý Ambróz, milánsky biskup.

NEBUDE!!!

Sobota 8.12.

– Prikázaný sviatok

– myrovanie

Počatie presvätej Bohorodičky svätou Annou.

*ZBP Janka

9:30

Nedeľa 9.12.

– zbierka na podporný fond bohoslovcov

28.NEDEĽA PO PADESIATNICI

Náš prepodobný otec Patapios.

Za všetkých veriacich farnosti

11:00

 

   Náš chrám upratovali p. Majerová, p. Lengyelová, úprimné Pán Boh zaplať. A budúcu sobotu upratovanie  vychádza na p. Vieru Mráskovú, p. Petrušovú.

 

ČIŽATICE 3. – 9.12. 2012

Utorok 4.12. Svätá veľkomučenica Barbora. Náš prepodobný otec Ján Damaský.

Za dobrodincov

16:00

Sobota 8.12.

– Prikázaný sviatok

– myrovanie

Počatie presvätej Bohorodičky svätou Annou.

Za dobrodincov

8:00

 

Nedeľa 9.12.

– zbierka na podporný fond bohoslovcov

28.NEDEĽA PO PADESIATNICI

Náš prepodobný otec Patapios.

*ZBP Drahoslava Kristanová

8:00

Tento týždeň  náš chrám upratovali Rodina Kristana Štefana, Rodina Majorská, Pán Boh zaplať! Najbližšie upratovanie pripadá na Rodinu Jána Lechmana, Rodinu Márie Chovanovej.

VAJKOVCE 3. – 9.12. 2012

Pondelok 3.12. Svätý prorok Sofoniáš.

+ Michal

18:30

Sobota 8.12.

– Prikázaný sviatok

– myrovanie

Počatie presvätej Bohorodičky svätou Annou.

Za dobrodincov

11:00

Nedeľa 9.12.

28.NEDEĽA PO PADESIATNICI

Náš prepodobný otec Patapios.

Za dobrodincov

9:30

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO