ROZHANOVCE 3. – 9.12.2018

Pondelok 3. 12. Svätý prorok Sofoniáš. + Ján, Jaroslav, Ján

17:30

sv. lit.

– sv. spoveď pred a po lit.

Utorok 4. 12. Svätá veľkomučenica Barbora. Náš prepodobný otec Ján Damaský. *ZBP a vedenie Sv. Duchom pre Petra

17:30

sv. lit.

– sv. spoveď pred a po lit.

Streda 5. 12.

– odporúčaný sviatok

Náš prepodobný a bohonositeľský otec Sáva Posvätený. + zádušná Jaroslav, panychída

17:30

sv. lit.

– sv. spoveď pred a po lit.

Štvrtok 6. 12.

– odporúčaný sviatok

Náš otec svätý Mikuláš Divotvorca, arcibiskup lykijskej Myry. *ZBP za dobrodincov

8:00

sv. lit. ZMENA!!!

Piatok 7. 12.

– zdržanlivosť od mäsa

– detská sv. liturgia, príchod sv. Mikuláša

Náš otec svätý Ambróz, milánsky biskup. + Mária Lengyelová

17:00

sv. lit. ZMENA!!!

– spoveď pred sv. lit.

 

9:00

spoveď chorých

Sobota 8. 12.

– prikázaný sviatok

– myrovanie

Počatie presvätej Bohorodičky svätou Annou. + Vasiľ Rudišin

10:00

sv. lit.

Nedeľa 9. 12.

– mesačná zbierka

29. NEDEĽA PO PÄDESIATNICI.

Náš prepodobný otec Patapios.

*za veriacich farnosti

10:00

sv. lit.

 

16:00

nácvik jasličkovej pobožnosti

Náš chrám v tomto týždni upratovali p. Mrásková, p. Petrušová, Pán Boh zaplať!!!  Na budúci týždeň upratovanie vychádza na p. Sepešiovú a p. Katónovú.

 

Vedenie Katolíckej strednej pedagogickej školy sv. Cyrila a Metoda Vás pozýva na deň otvorených dverí dňa 12.decembra 2018 na Južnej triede 48 v Košiciach. Program 7:50 – 14:20, otvorené vyučovanie hodiny s možnosťou konzultácie k študijným odborom ako sú: Učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo, Sociálno – výchovný pracovník, Vychovávateľstvo – opatrovateľská činnosť, Špeciálna pedagogika

 

Mládež Košického protopresbyterátu pozýva všetkých na témy hodné pozastavenia sa na chvíľu pod názvom „ZATIAHNI“ Kedy a kde? Streda 12.12.201818:00 hod. vo Veritase v Košiciach na Dominikánskom námestí. Hosťom bude o. Jozef Mareta, bývalí exorcista prešovskej eparchie.

 

ČIŽATICE 3. – 9.12.2018

Štvrtok 6. 12.

– odporúčaný sviatok

Náš otec svätý Mikuláš Divotvorca, arcibiskup lykijskej Myry. + Ján, Agnesa, Katarína, Mária z rod. Hirkovej

(o. Peter Pacák)

17:00

sv. lit.

 

14:00

spoveď chorých

 

16:00

spoveď v cerkvi

Sobota 8. 12.

– prikázaný sviatok

– myrovanie

Počatie presvätej Bohorodičky svätou Annou. + Margita Lenardová

(o. Peter Pacák)

17:30

sv. lit.

Nedeľa 9. 12.

– mesačná zbierka

29. NEDEĽA PO PÄDESIATNICI.

Náš prepodobný otec Patapios.

*ZBP a pomoc Sv. Ducha pre Lenku, Mirku, Števku

(o. Peter Pacák)

8:30

sv. lit.

Tento týždeň upratovali náš chrám Rodina Viktora Kuraya, Rodina Erika Tressu, Rodina Kolarčíková a Rodina Zambová, Pán Boh zaplať!!! Na budúci týždeň upratovanie vychádza na Rodinu Pachingerovú, Rodinu Kristanovú a Rodinu Sidorjakovú.

 

VAJKOVCE 3. – 9.12.2018

Sobota 8. 12. s platnosťou na Nedeľu

– prikázaný sviatok

– myrovanie

Počatie presvätej Bohorodičky svätou Annou.

29. NEDEĽA PO PÄDESIATNICI

*za veriacich farnosti

(o. Peter Pacák)

16:00

sv. lit.

 

15:30

sv. spoveď

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO