ROZHANOVCE 3.-9.6.2024

Pondelok 3. 6. Svätý mučeník Lucilián a spoločníci. *ZBP Michaela s rod.

Kumulovaná:

*ZBP Jozef, Anna, Michal s rodinami

17:30

sv. lit.

Utorok 4. 6. Náš otec svätý Métrofanés, konštantínopolský patriarcha. *ZBP rod. Iglajová

Kumulovaná:

*ZBP a odpustenie hriechov pre: Ondrej, Renata, Martin

7:30

sv. lit.

Streda 5. 6. Svätý hieromučeník Dorotej, týrsky biskup. Sv. muč. Kozma, arménsky presbyter. *ZBP Peter a Marta

17:30

sv. lit.

Štvrtok 6. 6. Náš prepodobný otec Bessarión Divotvorca. Prepodobný Hilarión Nový. + Štefan Fajfer

Kumulovaná:

+ z rod. Frankovej

7:30

sv. lit.

Piatok 7. 6.

– ODPORÚČANÝ SVIATOK

– VOĽNICA

Najsladšieho Pána Ježiša Krista Milujúceho ľudí + Stanislav Mrásko

17:30

sv. lit.

 

9:00

spoveď chorých

 

16:00

spoveď, adorácia

– po sv. lit. moleben k Božskému srdcu

Sobota 8. 6. Presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky + Verona Belasová

Kumulovaná:

+ Mária, Ondrej Ordošoví

7:30

sv. lit.

– akatist k Bohorodičke

Nedeľa 9. 6.

– mesačná zbierka

3. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SV. DUCHA *ZBP rod. Miková

Kumulovaná:

*ZBP a vedenie Sv.Duchom pre Stanislava

Kumulovaná:

ZBP Sofia, 6 rôčkov

10:00

sv. lit.

 

ČIŽATICE 3.-9.6.2024

Utorok 4. 6. Náš otec svätý Métrofanés, konštantínopolský patriarcha. + Ján, Mária Miňoví

Kumulovaná:

+ Štefan Kristan

(o. Marek)

17:00

sv. lit.

Štvrtok 6. 6. Náš prepodobný otec Bessarión Divotvorca. Prepodobný Hilarión Nový. + Mária Ondrej Tresoví, Helena Imrich Lechmanoví

Kumulovaná:

+ Helena Bzdilová

(o. Peter)

18:00

sv. lit.

 

15:00

spoveď chorých

 

17:00

spoveď v cerkvi, adorácia

– po sv. lit. moleben k Božskému srdcu

Piatok 7. 6. Najsladšieho Pána Ježiša Krista Milujúceho ľudí.

ODPORÚČANÝ SVIATOK – VOĽNICA

Nedeľa 9. 6.

– mesačná zbierka

3. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SV. DUCHA *ZBP Rastislav s rod.

(o. Marek)

8:30

sv. lit.

 

VAJKOVCE 3.-9.6.2024

Piatok 7. 6.

– ODPORÚČANÝ SVIATOK

– VOĽNICA

Najsladšieho Pána Ježiša Krista Milujúceho ľudí
NEBUDE!!!
Nedeľa 9. 6.

– mesačná zbierka

3. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SV. DUCHA *za veriacich farnosti

(o. Peter)

8:30

sv. lit.

 

8:10

sv. spoveď

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO